Matematik IM på Lärcentrum vt 2021


Vecka 20

Den här veckan skall vi arbeta med de nationella proven B1-, B2- och C-proven från år 2012.

 • Delprov B1
 • Delprov B2
 • Delprov C
 • Här hittar du lösningar till de tre proven:

 • Lösningar till delprov B1 och B2
 • Lösningar till delprov C

 • Vecka 19

  Den här veckan skall vi arbeta med de nationella proven B1-, B2- och C-proven från år 2010.

 • Delprov B1
 • Delprov B2
 • Delprov C
 • Här hittar du lösningar till de tre proven:

 • Lösningar till delprov B1 och B2
 • Lösningar till delprov C

 • Vecka 18

  Matte Direkt Bryggan s. 116 - 145

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:

 • Medelvärde och median
 • Sannolikhet
 • Uttryck med variabler
 • Mer om uttryck med variabler
 • Värdet av ett uttryck
 • Ekvationer
 • Mer ekvationer
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Lägesmått (I)
 • Lägesmått (II)
 • Lägesmått (III)
 • Sannolikhet(I)
 • Sannolikhet(II)
 • Algebraiska uttryck
 • Förenkling av uttryck
 • Värdet av uttryck
 • Mönster (I)
 • Mönster (II)
 • Ekvationer
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!


  Vecka 17

  Matte Direkt Bryggan s. 112 - 125

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:

 • Stapel-, stolp- och linjediagram
 • Cirkeldiagram
 • Medelvärde och median
 • Sannolikhet
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Diagram (I)
 • Diagram (II)
 • Cirkeldiagram
 • Lägesmått (I)
 • Lägesmått (II)
 • Lägesmått (III)
 • Sannolikhet(I)
 • Sannolikhet(II)
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 17 Utmaning IM Stapeldiagram och stolpdiagram
 • v 17 Utmaning IM Cirkeldiagram och linjediagram
 • v 17 Utmaning IM Medelvärde, median och typvärde
 • v 17 Utmaning IM Sannolikhet
 • Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.


  Vecka 16

  Tisdag: Matteprov

  Onsdag och torsdag arbete med följande arbetsblad:

 • Omvandla från procentform till decimalform
 • Bråk- , decimal- och procentform
 • Procent av ...
 • Hur stor är förändringen i procent?
 • Procent av ... (alternativ)
 • Räkna med procent
 • Decimalform till procentform (många decimaler)
 • Andelen - delen - det hela
 • Vilken är förändringsfaktorn?

 • Vecka 15

  Matteprov tisdag den 20 april.

  Provet omfattar det vi läst vecka 10 till och med vecka 13 denna termin ( se veckoplaneringen nedan).

  För att du lättare skall veta vad som kommer på provet har jag satt ihop övningsuppgifter. (klicka på länken!) Här har du facit till övningsuppgifterna!

  Övingsuppgifterna är ganska många, men kan du dem så kommer det att gå bra för dig på provet!

  Om du behöver mer hjäp så kan du titta på filmerna där jag löser alla övningsuppgifterna:

 • Ulf löser uppgift 1 - 4
 • Ulf löser uppgift 5 - 10
 • Ulf löser uppgift 11 - 14
 • Ulf löser uppgift 15 - 19
 • Ulf löser uppgift 20 - 23
 • Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se


  Vecka 13

  Matte Direkt Bryggan s. 86 - 91

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:

 • Olika namn genom förlängning
 • Olika namn genom förkortning
 • Addition och subtraktion med bråk med lika nämnare
 • Addition och subtraktion med bråk med olika nämnare
 • Hur stor är delen?
 • Bråk som division
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Addition och subtraktion av bråk (I)
 • Addition och subtraktion av bråk (II)
 • Del av antal
 • Del av tid
 • Bråk och decimaltal (I)
 • Bråk och decimaltal (II)
 • Bråk och decimaltal (III)
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 13 Utmaning IM Addition med bråktal
 • v 13 Utmaning IM Subtraktion med bråktal
 • v 13 Utmaning IM Multiplikation med bråktal
 • v 13 Utmaning IM Del av tid
 • v 13 Utmaning IM Bråktal som decimaltal
 • Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.


  Vecka 12

  Matte Direkt Bryggan s. 82 - 85

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:

 • Delar av det hela
 • Olika delar av en hel
 • Bråk mindre än, lika med eller större än 1
 • Vilket bråk är störst? Lika nämnare och lika täljare
 • 6/5, 7/6 eller 8/7 och 4/5, 5/6 eller 6/7 ?
 • Mindre eller större än 1/2 ?
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Andel
 • Jämföra bråk
 • Förlängning och förkortning
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 12 Utmaning IM Andelar
 • v 12 Utmaning IM Storleksordna bråk
 • v 12 Utmaning IM Förlängning och förkortning
 • Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.


  Vecka 11

  Matte Direkt Bryggan s. 65 - 75

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:

 • Volymenheter
 • Enhetsbyten kubikmeter-familjen
 • Enhetsbyten liter-familjen
 • Vad är volym?
 • Rätblockets volym
 • Prismats volym
 • Cylinderns volym
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Spegling och symmetri
 • Volymenheter
 • Rätblockets volym
 • Mer volym
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 11 Utmaning IM Spegling och symmetri
 • v 11 Utmaning IM Välj rätt form
 • v 11 Utmaning IM Omvandling volymmått - literfamiljen
 • v 11 Utmaning IM Omvandling volymmått - meterfamiljen
 • v 11 Utmaning IM Omvandling volymmått mellan literfamiljen och meterfamiljen
 • v 11 Utmaning IM Rätblockets volym
 • v 11 Utmaning IM Cylinderns volym
 • Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.


  Vecka 10

  Matte Direkt Bryggan s. 56 - 64

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:

 • Cirkelns, halvcirkelns och kvartscirkelns area
 • Sammansatta figurer 1
 • Sammansatta figurer 2 (Svårare)
 • Skala 1
 • Skala 2
 • Vad är Pythagoras sats?
 • Uppgifter på Pythagoras sats?
 • Likformighet (svårare)
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Cirkelns omkrets och area (I)
 • Cirkelns omkrets och area (II)
 • Skala
 • Pythagoras sats
 • Är figurerna likformiga?
 • Likformighet -Beräkna längden

  Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 10 Utmaning IM Cirkelns area
 • v 10 Utmaning IM Area sammansatta figurer (svårare)
 • v 10 Utmaning IM Skala 1
 • v 10 Utmaning IM Skala 1
 • v 10 Utmaning IM Pythagoras sats
 • v 10 Utmaning IM Likformighet
 • Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.


  Vecka 9

  Undervisning på Lärcentrum som vanligt!

  Matteprov torsdag den 4 mars

  Provet omfattar det vi läst vecka 2 till och med vecka 8 denna termin ( se veckoplaneringen nedan).

  För att du lättare skall veta vad som kommer på provet har jag satt ihop övningsuppgifter. (klicka på länken!) Här har du facit till övningsuppgifterna!

  Övingsuppgifterna är ganska många, men kan du dem så kommer det att gå bra för dig på provet!

  Om du behöver mer hjäp så kan du titta på filmerna där jag löser alla övningsuppgifterna:

 • Ulf löser uppgift 1 - 7
 • Ulf löser uppgift 8 - 14
 • Ulf löser uppgift 15 - 23
 • Ulf löser uppgift 24 - 28
 • Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se


  Vecka 8

  Matte Direkt Bryggan s. 50 - 55

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Filmer att titta på´: "Rektangelns area", "Parallellogrammens area", "Triangelns area", "Vinkelsumman i en triangel", "Olika typer av trianglar", "Cirkelns omkrets".

  Logga in på Nomp och göra dessa fyra utmaningar:

 • v 6 Utmaning IM Triangelns vinkelsumma
 • v 6 Utmaning IM Räkna ut omkretsen: rektangel, kvadrat mm
 • v 6 Utmaning IM Cirkelns omkrets
 • v 8 Utmaning IM Area av kvadrat, rektangel och triangel
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Omkrets och area (I)
 • Omkrets och area (II)

 • Vecka 6

  Matte Direkt Bryggan s. 40 - 49

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:"Filmer om vinklar", "Vinkelsumman i en triangel", "Olika typer av trianglar", "Fyrhörningar" och "Vad är omkrets?" "Cirkelns omkrets"

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • v 6 Uppdrag IM Mäta och rita vinklar
 • v 6 Uppdrag IM Triangelns vinkelsumma
 • v 6 Uppdrag IM Välj rätt form: rektangel, kvadrat, parallellogram, romb, triangel
 • v 6 Uppdrag IM Är vinkeln trubbig, spetsig eller rät?
 • v 6 Uppdrag IM Räkna ut omkretsen: rektangel, kvadrat mm
 • v 6 Uppdrag IM Cirkelns omkrets
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Vinklar (II)
 • Vinklar (III)
 • Omkrets - månghörningar
 • Cirkelns omkrets (I)
 • Cirkelns omkrets (II)
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 6 Utmaning IM Mäta och rita vinklar
 • v 6 Utmaning IM Triangelns vinkelsumma
 • v 6 Utmaning IM Välj rätt form: rektangel, kvadrat, parallellogram, romb, triangel
 • v 6 Utmaning IM Är vinkeln trubbig, spetsig eller rät?
 • v 6 Utmaning IM Räkna ut omkretsen: rektangel, kvadrat mm
 • v 6 Utmaning IM Cirkelns omkrets
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!

  Pi med 600 decimaler (Talang)


  Vecka 5

  Matte Direkt Bryggan s. 30 - 39

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:"Prefix, kilo och hekto", "Prefix, deci, centi och milli", "Prefix för stora tal", "Prefix för små tal" och "Tal i kvadrat" "Kvadratrot"

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • v 5 Uppdrag IM Prefix
 • v 5 Uppdrag IM Kvadratrot
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Prefix
 • Kvadrat och kvadratrot
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 5 Utmaning IM Prefix
 • v 5 Utmaning IM Kvadratrot
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!


  Vecka 4

  Matte Direkt Bryggan s. 24 - 29

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:"Vad är negativa tal?", "Plus- och minuspilar", "Addition och subtraktion med negativa tal", "Mer addition och subtraktion med negativa tal" och "Vad är potenser?" "Stora tal som tiopotenser?"

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • v 4 Uppdrag IM Storleksordna negativa tal och negativa tal på tallinje
 • v 4 Uppdrag IM Addition och subtraktion med negativa tal
 • v 4 Uppdrag IM Potenser
 • v 4 Uppdrag IM Tiopotenser
 • v 4 Uppdrag IM Skriv talet utan potenser
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Negativa tal (I)
 • Negativa tal (II)
 • Räkna med negativa tal
 • Potenser
 • Grundpotensform
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 4 Utmaning IM Storleksordna negativa tal och negativa tal på tallinje
 • v 4 Utmaning IM Addition och subtraktion med negativa tal
 • v 4 Utmaning IM Potenser
 • v 4 Utmaning IM Tiopotenser
 • v 4 Utmaning IM Skriv talet utan potenser
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!


  Vecka 3

  Matte Direkt Bryggan s. 16 - 23

  Uppgifter att välja bland:

  Här hittar du filmer att titta på:"Skriftliga uträkningar", Multiplikation och division med 10, 100 ..., Uttryck med flera räknesätt, Multiplikation med tal mellan 0 och 1 och Division med tal mellan 0 och 1

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • v 3 Uppdrag IM Addition och subtraktion
 • v 3 Uppdrag IM Multiplikation och division
 • v 3 Uppdrag IM Flera räknesätt i samma uppgift
 • v 3 Uppdrag IM Multiplikation och division med 10, 100 ...
 • v 3 Uppdrag IM Multiplikation och division med 0,5
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Addition med uppställning
 • Subtraktion med uppställning
 • Multiplikation med uppställning
 • Kort division
 • Flera räknesätt i samma uppgift
 • Multiplikation med 10, 100 och 1000
 • Division med 10, 100 och 1000
 • Multiplikation med tal i decimalform
 • Division med tal i decimalform
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 3 Utmaning IM Addition och subtraktion
 • v 3 Utmaning IM Multiplikation och division
 • v 3 Utmaning IM Flera räknesätt i samma uppgift
 • v 3 Utmaning IM Multiplikation och division med 10, 100 ...
 • v 3 Utmaning IM Multiplikation och division med 0,5
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!

  Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se


  Vecka 2

  Matte Direkt Bryggan s. 8 - 15

  Titta på filmerna "Tiosystemet", Avrundning till tio-, hundra- och tusental, Avrundning till ental och delar

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • v 2 Uppdrag IM Skriv tal
 • v 2 Uppdrag IM Tal på tallinje
 • v 2 Uppdrag IM Storleksordna decimaltal
 • v 2 Uppdrag IM Avrundning
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Skriv med siffror
 • Vilka tal pekar pilarna på?
 • Räkna med decimaltal
 • Tal i decimalform
 • Addition och subtraktion
 • Störst och minst
 • Avrundning
 • Avrundning - decimaler
 • Du behöver ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 2 Utmaning IM Skriv tal
 • v 2 Utmaning IM Tal på tallinje
 • v 2 Utmaning IM Storleksordna decimaltal
 • v 2 Utmaning IM Avrundning
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!

  Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se