Matematik IM på Lärcentrum vt 2021


Vecka 9

Undervisning på Lärcentrum som vanligt!

Matteprov torsdag den 4 mars

Provet omfattar det vi läst vecka 2 till och med vecka 8 denna termin ( se veckoplaneringen nedan).

För att du lättare skall veta vad som kommer på provet har jag satt ihop övningsuppgifter. (klicka på länken!) Här har du facit till övningsuppgifterna!

Övingsuppgifterna är ganska många, men kan du dem så kommer det att gå bra för dig på provet!

Om du behöver mer hjäp så kan du titta på filmerna där jag löser alla övningsuppgifterna:

 • Ulf löser uppgift 1 - 7
 • Ulf löser uppgift 8 - 14
 • Ulf löser uppgift 15 - 23
 • Ulf löser uppgift 24 - 28
 • Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se


  Vecka 8

  Matte Direkt Bryggan s. 50 - 55

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Filmer att titta på´: "Rektangelns area", "Parallellogrammens area", "Triangelns area", "Vinkelsumman i en triangel", "Olika typer av trianglar", "Cirkelns omkrets".

  Logga in på Nomp och göra dessa fyra utmaningar:

 • v 6 Utmaning IM Triangelns vinkelsumma
 • v 6 Utmaning IM Räkna ut omkretsen: rektangel, kvadrat mm
 • v 6 Utmaning IM Cirkelns omkrets
 • v 8 Utmaning IM Area av kvadrat, rektangel och triangel
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Omkrets och area (I)
 • Omkrets och area (II)

 • Vecka 6

  Matte Direkt Bryggan s. 40 - 49

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:"Filmer om vinklar", "Vinkelsumman i en triangel", "Olika typer av trianglar", "Fyrhörningar" och "Vad är omkrets?" "Cirkelns omkrets"

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • v 6 Uppdrag IM Mäta och rita vinklar
 • v 6 Uppdrag IM Triangelns vinkelsumma
 • v 6 Uppdrag IM Välj rätt form: rektangel, kvadrat, parallellogram, romb, triangel
 • v 6 Uppdrag IM Är vinkeln trubbig, spetsig eller rät?
 • v 6 Uppdrag IM Räkna ut omkretsen: rektangel, kvadrat mm
 • v 6 Uppdrag IM Cirkelns omkrets
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Vinklar (II)
 • Vinklar (III)
 • Omkrets - månghörningar
 • Cirkelns omkrets (I)
 • Cirkelns omkrets (II)
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 6 Utmaning IM Mäta och rita vinklar
 • v 6 Utmaning IM Triangelns vinkelsumma
 • v 6 Utmaning IM Välj rätt form: rektangel, kvadrat, parallellogram, romb, triangel
 • v 6 Utmaning IM Är vinkeln trubbig, spetsig eller rät?
 • v 6 Utmaning IM Räkna ut omkretsen: rektangel, kvadrat mm
 • v 6 Utmaning IM Cirkelns omkrets
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!

  Pi med 600 decimaler (Talang)


  Vecka 5

  Matte Direkt Bryggan s. 30 - 39

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:"Prefix, kilo och hekto", "Prefix, deci, centi och milli", "Prefix för stora tal", "Prefix för små tal" och "Tal i kvadrat" "Kvadratrot"

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • v 5 Uppdrag IM Prefix
 • v 5 Uppdrag IM Kvadratrot
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Prefix
 • Kvadrat och kvadratrot
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 5 Utmaning IM Prefix
 • v 5 Utmaning IM Kvadratrot
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!


  Vecka 4

  Matte Direkt Bryggan s. 24 - 29

  Här har du uppgifter att välja bland!

  Här hittar du filmer att titta på:"Vad är negativa tal?", "Plus- och minuspilar", "Addition och subtraktion med negativa tal", "Mer addition och subtraktion med negativa tal" och "Vad är potenser?" "Stora tal som tiopotenser?"

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • v 4 Uppdrag IM Storleksordna negativa tal och negativa tal på tallinje
 • v 4 Uppdrag IM Addition och subtraktion med negativa tal
 • v 4 Uppdrag IM Potenser
 • v 4 Uppdrag IM Tiopotenser
 • v 4 Uppdrag IM Skriv talet utan potenser
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Negativa tal (I)
 • Negativa tal (II)
 • Räkna med negativa tal
 • Potenser
 • Grundpotensform
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 4 Utmaning IM Storleksordna negativa tal och negativa tal på tallinje
 • v 4 Utmaning IM Addition och subtraktion med negativa tal
 • v 4 Utmaning IM Potenser
 • v 4 Utmaning IM Tiopotenser
 • v 4 Utmaning IM Skriv talet utan potenser
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!


  Vecka 3

  Matte Direkt Bryggan s. 16 - 23

  Uppgifter att välja bland:

  Här hittar du filmer att titta på:"Skriftliga uträkningar", Multiplikation och division med 10, 100 ..., Uttryck med flera räknesätt, Multiplikation med tal mellan 0 och 1 och Division med tal mellan 0 och 1

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • v 3 Uppdrag IM Addition och subtraktion
 • v 3 Uppdrag IM Multiplikation och division
 • v 3 Uppdrag IM Flera räknesätt i samma uppgift
 • v 3 Uppdrag IM Multiplikation och division med 10, 100 ...
 • v 3 Uppdrag IM Multiplikation och division med 0,5
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Addition med uppställning
 • Subtraktion med uppställning
 • Multiplikation med uppställning
 • Kort division
 • Flera räknesätt i samma uppgift
 • Multiplikation med 10, 100 och 1000
 • Division med 10, 100 och 1000
 • Multiplikation med tal i decimalform
 • Division med tal i decimalform
 • Du behöver inte ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 3 Utmaning IM Addition och subtraktion
 • v 3 Utmaning IM Multiplikation och division
 • v 3 Utmaning IM Flera räknesätt i samma uppgift
 • v 3 Utmaning IM Multiplikation och division med 10, 100 ...
 • v 3 Utmaning IM Multiplikation och division med 0,5
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!

  Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se


  Vecka 2

  Matte Direkt Bryggan s. 8 - 15

  Titta på filmerna "Tiosystemet", Avrundning till tio-, hundra- och tusental, Avrundning till ental och delar

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • v 2 Uppdrag IM Skriv tal
 • v 2 Uppdrag IM Tal på tallinje
 • v 2 Uppdrag IM Storleksordna decimaltal
 • v 2 Uppdrag IM Avrundning
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Skriv med siffror
 • Vilka tal pekar pilarna på?
 • Räkna med decimaltal
 • Tal i decimalform
 • Addition och subtraktion
 • Störst och minst
 • Avrundning
 • Avrundning - decimaler
 • Du behöver ju inte skriva ut arbetsbladen om du inte vill eller kan. Du kan titta på arbetsbladen på skärmen och göra uppgifterna på ett löst papper.
  Till arbetsbladen har du facit! Om du inte klara av att lösa en uppgift så kan du titta i facit och se om du kan komma på hur man skall göra!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • v 2 Utmaning IM Skriv tal
 • v 2 Utmaning IM Tal på tallinje
 • v 2 Utmaning IM Storleksordna decimaltal
 • v 2 Utmaning IM Avrundning
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!

  Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se