Grundvux Matematik

Delkurs 2

Skolverkets kursplan och kunskapskrav för delkurs 2

1. Bråkform och decimalform

Mattegruvan s. 96 - 99
Cordanova Delkurs 1 och 2: 159 - 186

Titta på filmerna "Tiosystemet", "Decimaltal på tallinjen" och "Bråk som decimaltal".

Titta på filmerna "Bråkens storlek" och "Bråk på tallinjen". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 2 Uppdrag Från bråkform till decimalform
 • Delkurs 2 Uppdrag Bråktal och decimaltal på tallinje
 • Delkurs 2 Uppdrag Storleksordna decimaltal
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Bråkform och decimalform (I)
 • Bråkform och decimalform (II)
 • Bråk och decimaltal
 • Decimaltal
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 2 Utmaning Från bråkform till decimalform
 • Delkurs 2 Utmaning Bråktal och decimaltal på tallinje
 • Delkurs 2 Utmaning Storleksordna decimaltal
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!

  Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se


  2. De fyra räknesätten

  Mattegruvan s. 99 - 102
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 137 - 158

  Titta på filmerna "Addition" , "Subtraktion", "Multiplikation" och Division".

  Titta på filmen "Avrunda decimaltal". Denna film finns finns ett på flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 2 Uppdrag Addition och subtraktion (Huvudräkning)
 • Delkurs 2 Uppdrag Addition och subtraktion (Uppställning)
 • Delkurs 2 Uppdrag Multiplikation och division (Huvudräkning)
 • Delkurs 2 Uppdrag Multiplikation och division (Uppställning)
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Räkna med decimaltal
 • Störst och minst
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 2 Utmaning Addition och subtraktion (Huvudräkning)
 • Delkurs 2 Utmaning Addition och subtraktion (Uppställning)
 • Delkurs 2 Utmaning Multiplikation och division (Huvudräkning)
 • Delkurs 2 Utmaning Multiplikation och division (Uppställning)

 • 3. Avrundning och överslagsräkning

  Mattegruvan s. 103 - 105
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 36

  Titta på filmen "Avrundning till ental och delar".

  Titta på filmen "Avrunda decimaltal". Denna film finns finns ett på flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 2 Uppdrag Avrundning med decimaltal
 • Delkurs 2 Uppdrag Överslagsräkning med heltal
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Avrundning
 • Överslagsräkning, addition och subtraktion
 • Överslagsräkning, multiplikation och division
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaning:

 • Delkurs 2 Utmaning Avrundning med decimaltal
 • Delkurs 2 Utmaning Överslagsräkning med heltal

 • 4. Geometriska objekt, längdenheter och skala

  Mattegruvan s. 63 - 70, 119 - 121, 134 - 135
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 187 - 208

  Titta på filmerna "Fyrhörningar", "Hur lång blir sträckan i verkligheten?" och "Hur lång blir sträckan på bilden?".

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 2 Uppdrag Geometriska objekt 1
 • Delkurs 2 Uppdrag Geometriska objekt 2
 • Delkurs 2 Uppdrag Längdomvandling med decimaltal
 • Delkurs 2 Uppdrag Skala
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Längd i decimalform (I)
 • Längd i decimalform (II)
 • Skala
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaning:

 • Delkurs 2 Utmaning Geometriska objekt 1
 • Delkurs 2 Utmaning Geometriska objekt 2
 • Delkurs 2 Utmaning Längdomvandling med decimaltal
 • Delkurs 2 Utmaning Skala

 • Prov 1 på område 1 - 4 som du ser här ovan.

  Extra övningar att arbeta med inför prov 1. Facit Extra övningar.

  Om du behöver mer hjäp så kan du titta på filmerna där jag löser alla övningsuppgifterna:

 • Ulf löser uppgift 1 - 7
 • Ulf löser uppgift 8 - 12
 • Ulf löser uppgift 13 - 20
 • Ulf löser uppgift 21 - 25
 • Om du vill öva ännu mer så kan du göra:
  Repetition 1 och Repetition 2 (Endast uppgift 1 - 10 i repetition 2)

           


  5. Enheter för vikt och volym

  Mattegruvan s. 79 - 82, 106 - 108

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 2 Uppdrag Omvandling volymmått
 • Delkurs 2 Uppdrag Omvandling viktmått
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Vikt - enhetsväxlingar (I)
 • Vikt - enhetsväxlingar (II)
 • Volym - enhetsväxlingar (I)
 • Volym - enhetsväxlingar (II)
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaning:

 • Delkurs 2 Utmaning Omvandling volymmått
 • Delkurs 2 Utmaning Omvandling viktmått

 • 6. Omkrets och area

  Mattegruvan s. 79 - 82, 106 - 108, 119 - 135

  Titta på filmerna "Vad är omkrets?", "Cirkelns omkrets" och "Rektanelns area".

  Titta på filmen "Cirkeln omkrets". Denna film finns finns ett på flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 2 Uppdrag Omkrets
 • Delkurs 2 Uppdrag Cirkelns omkrets
 • Delkurs 2 Uppdrag Rektangelns och kvadratens area
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Omkrets
 • Cirkelns omkrets
 • Omkrets och area (I)
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaning:

 • Delkurs 2 Utmaning Omkrets
 • Delkurs 2 Utmaning Cirkelns omkrets
 • Delkurs 2 Utmaning Rektangelns och kvadratens area

 • 7. Bråk och procent

  Mattegruvan s. 136 - 140
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 218 - 226

  Titta på filmerna Delar av det hela, Olika delar av en hel, Olika namn genom förlängning, Olika namn genom förkortning, Hur stor är delen, Procent betyder hundradelar, Vanliga procentsatser, Procent av ... och Procent av ... vanliga procentsatser, Sänkning med procent och Ökning med procent.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 2 Uppdrag Förlängning och förkortning
 • Delkurs 2 Uppdrag Delar av ...
 • Delkurs 2 Uppdrag Bråk i procentform
 • Delkurs 2 Uppdrag Procent av ...
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Förkortning
 • Procent
 • Bråkform och decimalform
 • Del av antal
 • Hur stor är delen? (Procent av ...)
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 2 Utmaning Förlängning och förkortning
 • Delkurs 2 Utmaning Delar av ...
 • Delkurs 2 Utmaning Bråk i procentform
 • Delkurs 2 Utmaning Procent av ...

 • 8. Statistik

  Mattegruvan s. 111 - 118
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 209 - 217

  Titta på filmerna "Stapeldiagram", "Stolpdiagram", "Linjediagram", "Cirkeldiagram - enkla procentsatser" och "Uppgifter på ett stolpdiagram"

  Titta på filmen "Stolpdiagram". Denna film finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 2 Uppdrag Stapeldiagram och linjediagram
 • Delkurs 2 Uppdrag Cirkeldiagram
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Diagram
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 2 Utmaning Stapeldiagram och linjediagram
 • Delkurs 2 Utmaning Cirkeldiagram

 • Prov 2 på område 5 - 8 som du ser här ovan.

  Extra övningar att arbeta med inför prov 2. Facit Extra övningar. Om du behöver mer hjäp så kan du titta på filmerna där jag löser alla övningsuppgifterna:

 • Ulf löser uppgift 1 - 7
 • Ulf löser uppgift 8 - 15
 • Ulf löser uppgift 16 - 22
 • Ulf löser uppgift 23 - 29
 • Om du vill öva ännu mer så kan du göra: Repetition 2 och Repetition 3 (Endast uppgift 11 - 19 i repetition 2)