Grundvux Matematik

Delkurs 3

Skolverkets kursplan och kunskapskrav för delkurs 3

1 Tal och räkning

Fokus på Matematik 1 s. 5 - 30

Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

Titta på filmen "Tiosystemet" .

Titta på filmerna "Negativa tal på tallinjen" och "Storleksordna". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Prioriteringsregler
 • Delkurs 3 Uppdrag Negativa tal
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Skriv med siffror
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Prioriteringsregler
 • Delkurs 3 Utmaning Negativa tal
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!

  Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se


  2 Tal i decimalform

  Fokus på Matematik 1 s. 31 - 41

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Multiplikation med 10, 100 och 1000", "Division med 10, 100 och 1000" och "Sammanfattning multiplikation och division med 10, 100 och 1000".

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Decimaltal 1
 • Delkurs 3 Uppdrag Decimaltal 2
 • Delkurs 3 Uppdrag Multiplikation och division med 10, 100 och 1000
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Skriv med siffror
 • Störst och minst
 • Tal i decimalform
 • Avrundning
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Decimaltal 1
 • Delkurs 3 Utmaning Decimaltal 2
 • Delkurs 3 Utmaning Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

 • 3. Beräkningar med tal i decimalform

  Fokus på Matematik 1 s. 42 - 57

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Addition" , "Subtraktion", "Multiplikation" och "Division".

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Addition med decimaltal (Huvudräkning)
 • Delkurs 3 Uppdrag Addition med decimaltal (Uppställning)
 • Delkurs 3 Uppdrag Subtraktion med decimaltal (Huvudräkning)
 • Delkurs 3 Uppdrag Subtraktion med decimaltal (Uppställning)
 • Delkurs 3 Uppdrag Multiplikation med decimaltal (Huvudräkning)
 • Delkurs 3 Uppdrag Multiplikation med decimaltal (Uppställning)
 • Delkurs 3 Uppdrag Division med decimaltal (Huvudräkning)
 • Delkurs 3 Uppdrag Division med decimaltal (Uppställning)
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Addition och subtraktion (Huvudräkning)
 • Addition med uppställning
 • Subtraktion med uppställning
 • Multiplikation med uppställning
 • Kort division
 • Uttryck med flera räknesätt
 • OBS! I sista arbetsbladet så räknas parenteser ut först!

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Addition med decimaltal (Huvudräkning)
 • Delkurs 3 Utmaning Subtraktion med decimaltal (Huvudräkning)
 • Delkurs 3 Utmaning Diamant: AS9 - Skriftlig addition och subtraktion, tal i decimalform     (Du måste göra uppställningen i rutnätet för att Nomp skall godkänna uppgiften! (Se bilden))
 • Delkurs 3 Utmaning Multiplikation med decimaltal (Huvudräkning)
 • Delkurs 3 Utmaning Multiplikation med decimaltal (Uppställning)
 • Delkurs 3 Utmaning Division med decimaltal (Huvudräkning)
 • Delkurs 3 Utmaning Division med decimaltal (Uppställning)

 • 4. Bråk

  Fokus på Matematik 1 s. 58 - 70

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna som finns på de här sidorna på min hemsida: "Delar av det hela", "Vilket bråk är störst", "Bråk som decimaltal" och "Olika bråk, samma tal".

  Titta på filmerna "Bråkens storlek", "Blandad form" och "Bråk på tallinjen". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Skriv som bråk
 • Delkurs 3 Uppdrag Lika stora bråk och storleksordna
 • Delkurs 3 Uppdrag Bråkform och blandad form
 • Delkurs 3 Uppdrag Skriv bråktal som decimaltal
 • Delkurs 3 Uppdrag Del av tid
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Tal i bråkform
 • Hur många delar
 • Bråkform och blandad form
 • Bråkform och decimalform (I)
 • Bråkform och decimalform (II)
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Diamant: RB2 - Flera delar av en hel
 • Delkurs 3 Utmaning Lika stora bråk och storleksordna
 • Delkurs 3 Utmaning Bråkform och blandad form
 • Delkurs 3 Utmaning Skriv bråktal som decimaltal
 • Delkurs 3 Utmaning Del av tid

 • Prov 1 på område 1 - 4 som du ser här ovan.

  Bra att repetera inför provet. Fokus på Matematik 1 "Kan Du" s. 17 och 29, "Kapiteltest 1" s. 30, "Kan Du" s. 41, 57 och 69, "Kapiteltest 2" s. 70.


  5. Algebra

  Fokus på Matematik 1 s. 71 - 84

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Vad är en ekvation", "Lösa ekvationer med fingermetoden", "Uttryck med en variabel" och "Tolka uttryck".

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Ekvationer
 • Delkurs 3 Uppdrag Uttryck med variabel
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Algebraiskt uttryck
 • Värdet av uttryck
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Ekvationer
 • Delkurs 3 Utmaning Uttryck med variabel

 • 6. Geometri - Enheter och skala

  Fokus på Matematik 1 s. 85 - 97

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Längdenheter
 • Delkurs 3 Uppdrag Viktenheter
 • Delkurs 3 Uppdrag Volymenheter
 • Delkurs 3 Uppdrag Tidsenheter
 • Delkurs 3 Uppdrag Skala
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Längdenheter (I)
 • Längdenheter (II)
 • Skala
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Längdenheter
 • Delkurs 3 Utmaning Viktenheter
 • Delkurs 3 Utmaning Volymenheter
 • Delkurs 3 Utmaning Tidsenheter
 • Delkurs 3 Utmaning Skala

 • 7. Geometri - Omkrets och vinklar

  Fokus på Matematik 1 s. 98 - 109

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Fyrhörningar", "Vad är omkrets?", "Cirkelns omkrets", "Hur man mäter vinklar", "Olika sorters vinklar", "Hur man ritar vinklar" och "Vinkelsumman i en triangel".

  Titta på filmen "Cirkelns omkrets". Denna film finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Symmetri
 • Delkurs 3 Uppdrag Omkrets
 • Delkurs 3 Uppdrag Vinklar
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Vinklar (II)
 • Vinklar (III)
 • Spegling och symmetri
 • Omkrets och area (I)   (Du behöver bara beräkna omkretsen!)
 • Omkrets och area (II)  ( Du behöver bara beräkna omkretsen!)
 • Cirkelns omkrets   (Du behöver bara beräkna omkretsen!)
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Symmetri
 • Delkurs 3 Utmaning Omkrets
 • Delkurs 3 Utmaning Vinklar

 • 8. Geometri - Area och volym

  Fokus på Matematik 1 s. 110 - 120

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Rektangelns area", "Parallellogrammens area", "Triangelns area", "Vad är volym?" och "Rätblockets volym?".

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Geometriska objekt
 • Delkurs 3 Uppdrag Rektangelns och triangelns area
 • Delkurs 3 Uppdrag Rätblockets volym
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Omkrets och area (I)
 • Omkrets och area (II)
 • Rätblockets volym

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Geometriska objekt
 • Delkurs 3 Utmaning Rektangelns och triangelns area
 • Delkurs 3 Utmaning Rätblockets volym

 • Prov 2 på område 5 - 8 som du ser här ovan.

  Bra att repetera inför provet. Fokus på Matematik 1 "Kan Du" s. 77 och 83, "Kapiteltest 3" s. 84, "Kan Du" s. 97, 109 och 119, "Kapiteltest 4" s. 120.

  9. Statistik

  Fokus på Matematik 1 s. 121 - 135

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Stapeldiagram", "Stolpdiagram", "Linjediagram", "Cirkeldiagram - enkla procentsatser", "Uppgifter på ett stolpdiagram" "Medelvärde" och "Median".

  Titta på filmerna "Lägesmått" och "Stolpdiagram". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Tabeller, stapeldiagram och stolpdiagram
 • Delkurs 3 Uppdrag Linjediagram och cirkeldiagram
 • Delkurs 3 Uppdrag Medelvärde, median och typvärde
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Diagram
 • Medelvärde, typvärde och median

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Tabeller, stapeldiagram och stolpdiagram
 • Delkurs 3 Utmaning Linjediagram och cirkeldiagram
 • Delkurs 3 Utmaning Medelvärde, median och typvärde

 • 10. Sannolikhet

  Fokus på Matematik 1 s. 136 - 142

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Sannolikhet - inledning", "Formel för sannolikhet", "Kasta tärning" och "Lyckohjul".

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Sannolikhet
 • Delkurs 3 Uppdrag Mera sannolikhet och kombinatorik
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Sannolikhet
 • Kombinatorik

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Sannolikhet
 • Delkurs 3 Utmaning Mera sannolikhet och kombinatorik

 • 11. Samband och förändring

  Fokus på Matematik 1 s. 143 - 156

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Koordinatsystem", "Proportionalitet - kr/kg, kr/hg och kr/l", "Proportionalitet - kr/m", "Tolka proportionalitet", "Sträcka-tid-diagram (I)" och "Sträcka-tid-diagram (II)".

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 3 Uppdrag Koordinatsystem
 • Delkurs 3 Uppdrag Proportionalitet
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Koordinatsystemet
 • Proportionalitet
 • Räkna med hastighet

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 3 Utmaning Koordinatsystem
 • Delkurs 3 Utmaning Proportionalitet

 • Prov 3 på område 9 - 11 som du ser här ovan.

  Bra att repetera inför provet. Fokus på Matematik 1 "Kan Du" s. 129, 135 och 141, "Kapiteltest 5" s. 142, "Kan Du" s. 149 och 155, "Kapiteltest 6" s. 156.