Matematik

Länkar

 

Kontakt: ulf@ulfvilhelm.se

Varför denna webbsajt?

 

Med dessa sidor vill jag, för elever och vårdnadshavare, både i texter och med filmer presentera den matematik som eleverna möter under grundskolans tre sista år. Efter drygt 35 år som fysik- och matematiklärare på högstadiet, är jag nu sedan några år pensionär. Filmerna här är i Adobe Flash-format, som tyvärr inte alltid fungerar på mobiltelefoner och surfplattor. Därför finns nu mina filmer också på Youtube. Jag har där också gjort nyinspelningar.   Läs mer ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök i Youtube på "Ulfvilhelms" eller "Ulfvilhelms mattefilmer" för att hitta alla Ulfvilhelms mattefilmer, uppdelade på nio Youtube-kanaler.

 

Youtube:
Pay attention  Tänkvärt?
Pi-song

 

Spanarna i radions P1:
Jessica Gedin om matematik (mp3-fil)

 

Kropp & själ i radions P1:
Om matematikundervisning (mp3-fil)

 

"Datorn, internet och mobiltelefonen har påverkat skolan långt mer än någon läroplansförändring någonsin gjort"
Fysikprofessor Bodil Jönsson

 

 

Skolmatematikens styrdokument

 

Den samlade läroplanen (Lgr 11) består av tre delar där de två första delarna utgörs av skolans värdegrund och samlade uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som gäller för utbildningen. Läroplanens tredje del utgörs av de kursplaner och kunskapskrav som gäller för skolformen. Kursplanen i matematik är (som i alla ämnen) indelade i tre avsnitt syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Enligt läroplanen skall undervisningen (den lokala pedagogiska planeringen) ta sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper samt i läroplanens övergripande mål och kursplanen.

 

 

ulfvilhelm.se