Matematik

Länkar

 

Kontakt: ulf@ulfvilhelm.se

Varför denna webbsajt?

 

Med dessa sidor vill jag, för elever och vårdnadshavare, både i texter och med filmer presentera den matematik som eleverna möter under grundskolans tre sista år. Jag vänder mig i första hand till de elever som jag undervisar i matematik på Mogaskolan i Svenljunga, men alla som är intresserade av matematik är naturligtvis välkomna att ta del av dessa sidor.   Läs mer ...

 

För att kunna se alla filmer på dessa webbsidor i din iPad så behöver du en webbläsare som klara av att visa "Flash" Läs mer ...

 

 

 

 

 

 

 

Jag håller på att göra en mobil- anpassad version av ulfvilhelm.se Kolla gärna m.ulfvilhelm.se

 

Youtube:
Pay attention  Tänkvärt?
Pi-song

 

Spanarna i radions P1:
Jessica Gedin om matematik (mp3-fil)

 

Kropp & själ i radions P1:
Om matematikundervisning (mp3-fil)

 

"Datorn, internet och mobiltelefonen har påverkat skolan långt mer än någon läroplansförändring någonsin gjort"
Fysikprofessor Bodil Jönsson

 

 

Skolmatematikens styrdokument

 

Den samlade läroplanen (Lgr 11) består av tre delar där de två första delarna utgörs av skolans värdegrund och samlade uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som gäller för utbildningen. Läroplanens tredje del utgörs av de kursplaner och kunskapskrav som gäller för skolformen. Kursplanen i matematik är (som i alla ämnen) indelade i tre avsnitt syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Enligt läroplanen skall undervisningen (den lokala pedagogiska planeringen) ta sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper samt i läroplanens övergripande mål och kursplanen.

 

Copyright ® 2009 ulfvilhelm.se  

ulfvilhelm.se