Matematik

Länkar

 

Kontakt: ulf@ulfvilhelm.se

Varför denna webbsajt?

 

Med dessa sidor vill jag, för elever och vårdnadshavare, både i texter och med filmer presentera den matematik som eleverna möter under grundskolans tre sista år. Efter drygt 35 år som fysik- och matematiklärare på högstadiet, är jag nu sedan några år pensionär. Filmerna här är i Adobe Flash-format, som tyvärr inte alltid fungerar på mobiltelefoner och surfplattor. Därför finns nu mina filmer också på Youtube. Jag har där också gjort nyinspelningar.   Läs mer ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök i Youtube på "Ulfvilhelms" eller "Ulfvilhelms mattefilmer" för att hitta alla Ulfvilhelms mattefilmer, uppdelade på nio Youtube-kanaler.

 

Youtube:
Pay attention  Tänkvärt?
Pi-song

 

Spanarna i radions P1:
Jessika Gedin om matematik (mp3-fil)

 

Kropp & själ i radions P1:
Om matematikundervisning (mp3-fil)

 

"Datorn, internet och mobiltelefonen har påverkat skolan långt mer än någon läroplansförändring någonsin gjort"
Fysikprofessor Bodil Jönsson

 

 

Skolmatematikens styrdokument

 

Läroplanen för grundskolan har reviderats flera gånger de senaste åren. Den består nu av fem delar. Del 5 innehåller kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Kursplanen i matematik är (som i alla ämnen) indelade i tre avsnitt syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

 

 

ulfvilhelm.se