Välkommen till ulfvilhelms pyramid

Pyramiden består av 28 rum. Du arbetar dig upp i pyramiden genom att lösa uppgifterna i de olika rummen.
Varje rum har en rumskod som du kan anteckna så att du nästa gång kan fortsätta i det rum där du slutade senast.
För att komma till ett redan besökt rum, skriv in rumskod och klicka på "OK"  

För att komma till nästa rum så besvarar du frågorna/uppgifterna och klickar på OK när du är klar!

Inga mellanslag. Sifferuppgifter skrivs med siffror och ring och prickar tas bort på å,ä och ö.

Du behöver ha mattekunskaper som motsvarar årskurs 8 för att klara hela pyramiden.

Om du hittar några fel så får du gärna maila mig! ulf@ulfvilhelm.se

Tiosystemrummet

Vilken siffra är tiodelssiffran i talet 45,385?
Skriv talet tremiljoner ettusen sextiotvå med siffror.
Skriv det största udda tal du kan med siffrorna 2, 5, 7 och 8.