Hjälp Lilly att hitta vägen genom labyrinten
till sin matskål!

Ett antal körsbär blockerar de olika vägarna
i labyrinten. Klicka på körsbären för att få
ett problem att lösa så du kan ta dig förbi hindren.

Mer information