Grundvux Matematik

Delkurs 1

Skolverkets kursplan och kunskapskrav för delkurs 1

1. Siffror och tal

Mattegruvan s. 5 - 17
Cordanova Delkurs 1 och 2: 7 - 15

Titta på filmen "Tiosystemet"

Titta på filmen "Positionssystemet - tiosystemet". Denna film finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 1 Uppdrag Siffror och tal 1
 • Delkurs 1 Uppdrag Siffror och tal 2
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Skriv med siffror
 • Vilket tal pekar pilarna på?
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 1 Utmaning Siffror och tal 1
 • Delkurs 1 Utmaning Siffror och tal 2
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Jag ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!

  Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se


  2. Enkla bråk

  Mattegruvan s. 83 - 88
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 16 - 19

  Titta på filmerna "Delar av det hela" och "Olika delar av en hel"

  Titta på filmen "Allt har ett namn". Denna film finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in pä Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 1 Uppdrag Enkla bråk
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Andel
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 1 Utmaning Enkla bråk
 • Delkurs 1 Utmaning Enkla bråk Diamant: RB1
 • Delkurs 1 Utmaning Enkla bråk Diamant: RB2

 • 3. Storleksordna

  Mattegruvan s. 12 och 87
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 20 - 32

  Titta på filmerna "Vilket bråk är störst?" och "Bråk mindre än, lika med eller större än 1"

  Titta på filmen "Bråkens storlek". Denna film finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 1 Uppdrag Storleksordna
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaning:

 • Delkurs 1 Utmaning Storleksordna

 • 4. Addition och subtraktion

  Mattegruvan s. 17 - 28, 89 - 95
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 33 - 60

  Titta på filmerna "Addition" och "Subtraktion"

  Titta på filmen "Avrundningsregler". Denna film finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 1 Uppdrag Addition
 • Delkurs 1 Uppdrag Subtraktion
 • Delkurs 1 Uppdrag Addition och subtraktion
 • Delkurs 1 Uppdrag Avrundning
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Addition och subtraktion- Huvudräkning
 • Addition med uppställning
 • Subtraktion med uppställning
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Avrundning
 • Överslagsräkning, addition och Subtraktion
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 1 Utmaning Addition Diamant: AS1
 • Delkurs 1 Utmaning Subtraktion Diamant: AS2
 • Delkurs 1 Utmaning Addition och subtraktion Diamant: AS3
 • Delkurs 1 Utmaning Avrundning
 • I utmaningarna Diamant AS1-AS3 måste du göra uppställning i rutnätet för att Nomp skall godkänna uppgiften (Se bild).

  Prov 1 på område 1 - 4 som du ser här ovan.

  Extra övningar att arbeta med inför prov 1. Facit Extra övningar.

  Om du behöver mer hjäp så kan du titta på filmerna där jag löser alla övningsuppgifterna:

 • Ulf löser uppgift 1 - 7
 • Ulf löser uppgift 8 - 12
 • Ulf löser uppgift 13 - 17

 •          


  5. Multiplikation och division

  Mattegruvan s. 56 - 62, 71 - 78
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 61 - 96

  Titta på filmerna "Uppställning av multiplikation" och "Uppställning av division". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 1 Uppdrag Multiplikation
 • Delkurs 1 Uppdrag Division
 • Delkurs 1 Uppdrag Multiplikation och division
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Multiplikation med tal som slutar på 0
 • Multiplikation med uppställning
 • Division med tal som slutar på 0
 • Kort division (I)
 • Kort division (II)
 • Överslagsräkning, multiplikation och division
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 1 Utmaning Multiplikation Diamant: AS4
 • Delkurs 1 Utmaning Multiplikation Diamant: AS7
 • Delkurs 1 Utmaning Division Diamant: AS5
 • Delkurs 1 Utmaning Multiplikation och division Diamant: AS6
 • I utmaningarna Diamant AS4, AS5 och AS7 måste du göra uppställning i rutnätet för att Nomp skall godkänna uppgiften (Se bild).


  6. Sträcka och tid

  Mattegruvan s. 29 - 44, 63 - 65, 69 - 70
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 97 - 112

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 1 Uppdrag Sträcka
 • Delkurs 1 Uppdrag Tid 1
 • Delkurs 1 Uppdrag Tid 2
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Hur långa är sträckorna? Måste skrivas ut för att det skall stämma med facit!
 • Meter, decimeter och centimeter
 • Centimeter och millimeter
 • Blandade längdenheter
 • Hur mycket är klockan (I)
 • Hur mycket är klockan (II)
 • Räkna med tid
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 1 Utmaning Sträcka Diamant: MLä1
 • Delkurs 1 Utmaning Sträcka
 • Delkurs 1 Utmaning Tid Diamant: MTi1
 • Delkurs 1 Utmaning Tid Diamant: MTi3
 • Delkurs 1 Utmaning Tidsskillnad

 • 7. Statistik

  Mattegruvan s. 111 - 115
  Cordanova Delkurs 1 och 2: 113 - 122

  Titta på filmerna "Tabeller" och "Stapeldiagram"

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 1 Uppdrag Statistik
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Diagram
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 1 Utmaning Tabeller Diamant: STd1
 • Delkurs 1 Utmaning Stapeldiagram Diamant: STd2

 • Prov 2 på område 5 - 7 som du ser här ovan.

  Extra övningar att arbeta med inför prov 2. Facit Extra övningar.

  Om du behöver mer hjäp så kan du titta på filmerna där jag löser alla övningsuppgifterna:

 • Ulf löser uppgift 1 - 7
 • Ulf löser uppgift 8 - 11
 • Ulf löser uppgift 12 - 14

 •