Test grundkurs Kap1 år 8
Här kan du testa dina kunskaper på kap 1. När du är klar får du reda på hur många poäng du fick och de rätta svaren. Du måste svara på alla uppgifterna innan du kan rätta!


1. Vilket tal pekar pilen på?


Ditt svar:


2. Räkna ut   54,5/10

Ditt svar:


3. Räkna ut  0,67 * 100

Ditt svar:


4. Räkna ut  0,1 * 56

Ditt svar:


5. Räkna ut   9/0,01

Ditt svar:


6. Du har ett snöre som är 2 m låmgt. Hur många bitar får du om delar det bitar som är 0,1 m långa?

Ditt svar:


7. Ett kilo bananer kostar 18 kr. Hur mycket kostar 0,7 kg ?

Ditt svar:


8. Vilken av kvoterna är minst?

23/0,1
43/1,02
30/0,5
78/0,99


9. Vilken av kvoterna är störst?

23/0,1
43/1,02
30/0,5
78/0,99


10. Räkna ut  18 + (-6)

Ditt svar:


10. Räkna ut   (-13) + 9

Ditt svar:


12. Räkna ut   20 - (-30)

Ditt svar:


13. Räkna ut  Â 34

Ditt svar:


14. Räkna ut   103 - 52 + 5

Ditt svar: