Test högre betyg Kapitel 1 år 8
Här kan du testa dina kunskaper på kap 1. När du är klar får du reda på hur många poäng du fick och de rätta svaren. Du måste svara på alla uppgifterna innan du kan rätta!


1. Vilket tal pekar pilen på?Ditt svar:


2. Räkna ut  5,45/100

Ditt svar:


3. Räkna ut  0,2 * 0,9

Ditt svar:


4. Räkna ut  24/0,06

Ditt svar:


5. Vilken av beräkningarna ger ett tal som är lite större än 67 ?

67/1,03
67/0,04
67/0,98


6. Räkna ut  9/0,25

Ditt svar:


7. Ett kilo vindruvor kostar 52 kr. Hur mycket kostar 4 hg?

Ditt svar:


8.Räkna ut   -12 - 23

Ditt svar:


9. Räkna ut  (-9) - (-23) + (-10)

Ditt svar:


9. Räkna ut

Ditt svar:


10. 2 14 = 16384    Hur mycket är 2 15 ?

Ditt svar:


11. 7 * 74 * 76 kan skrivas som

710
711
712


12. Räkna ut  33 * 52

Ditt svar:


13. Räkna ut 103 - 92

Ditt svar:


14. Räkna ut


Ditt svar:


15. Räkna ut  (-1)8 * (-6)2

Ditt svar:


16. Räkna utDitt svar:


17. Skriv det binära talet i tiosystemet (på vanligt sätt).

10110112


Ditt svar:


18. Talet 103 skrivs i femsystemet som

4035
3135
4305