Repetition Värme1.

a) Vad kallas fasövergång 1?


Stelning
Ångbildning
Smältning
Kondensation


b) Vad kallas fasövergång 2?

Stelning
Ångbildning
Smältning
Kondensation


c) Vad kallas fasövergång 3?

Stelning
Ångbildning
Smältning
Kondensation


b) Vad kallas fasövergång 4?

Stelning
Ångbildning
Smältning
Kondensation


2. Krafterna mellan atomerna/molkylerna är svagast i ämne som är i

gasform
flytande form
fast form


3. Vilket utvidgar sig mest vid uppvämning?

Glas
Diamant
Aluminium


4. Vid vilken temperatur har vatten störst densitet?

0 Co
4 Co
37 Co
100 Co
5. Vad kallas den temperaturskala vi använder i Sverige?


Ditt svar:


6. Vad kallas den temperaturskala som används i USA?

Ditt svar:


7. Vad händer i fast förmål när man värmer det?

Molekylerna/atomerna blir större och behöver mer plats
Molekylerna/atomerna rör sig häftigare och behöver mer plats
Molekylerna/atomer blir fler och behöver mer plats


8. Vad kallas en anordning som består av två sammanpressade metaller som böjer sig vid uppvärmning på grund av att de två metallerna utvidgar sig olika mycket?

Ditt svar:
9. I en vätska så sprids värme framför allt genom


ledning
strömning
strålning


10. Solens värme når oss genom

ledning
strömning
strålning


11. Vilken yta tar upp mest värmestrålning?

En vit
En blå
En svart


12. Vilken yta sänder ut mest värmestrålning?

En vit
En blå
En svart
13. På bilden ser du en isärtagen termos. Innerflaskan till höger har en innervägg och en yttervägg. Mellan väggarna är det


luft
vakuum
vatten
helium


14. En våt handuk torkar i solen.Vilken av nedanstående processer orsakar detta?

smältning
avdunstning
kondensation
stelning


15. En del termometrar av glas innehåller färgad sprit. När termometern placeras i luft med olika temperaturer så stiger eller sjunker spritpelaren i den. Vilket av följande alternativ förklarar bäst varför höjden på spritpelaren förändras?

Glaset drar ihop sig vid uppvärmning.
Spriten drar ihop sig vid uppvärmning.
Glaset utvidgar sig mer än spriten vid uppvärmning.
Spriten utvidgar sig mer än glaset vid uppvärmning.