Repetition Krafter och mekanikens gyllene regel


1. Vad skall det stå på raden?
En vikt på 1 kg har tyngden _____ N


Ditt svar:


2. Vad kallas mätinstrumentet till höger?


Ditt svar:


3. Vilken massa har astronauten Putte på månen om han på jorden väger 72 kg?

Ditt svar:


4. Vilken tyngd har Putte på månen?

Ditt svar:


5. Vad hette mannen till höger i efternamn?

Ditt svar:


6. Samuel drar lådan med jämn fart.

a) Vad kallas den kraft som motverkar rörelsen?

Ditt svar:


b) Hur stor är denna kraft om dragkaften är 200 N ?

Ditt svar:


c) Hur stor är normalkraften (motkraften) från underlaget på lådan?

Ditt svar:


7. Lampan väger 5 hg. Vilken är motkraften i kabeln som lampan hänger i?

Ditt svar:


8. Vad kallas den egenskap hos myntet som får det fall ner i glasburken när pappersringen snabbt slås bort som bilden visar?

tröghet
acceleration
friktion9. Vad kallas punkten som den gula pilen utgår ifrån?


Ditt svar:


10. Lastbilen välter när den gula linjen passerar utanför stödytan. Vad kallas den gula linjen?

Ditt svar:


11. Vad är orsaken till att ett föremål som är stilla, vill förbli stilla och ett föremål som är i rörelse vill fortsätta sin rörelse i samma riktning?

Föremålets lägesenergi
Föremålets tröghet
Föremålets likformiga rörelse


12. Tyngdaccelerationen är ungefär

4 m/s 2
7 m/s 2
10 m/s 2
14 m/s 213. Vad kallas den kraft som tvingar släggan kvar i sin bana?


Ditt svar:


14. I vilken riktning åker släggan om kastaren släpper hantaget just i det läget som bilden visar?

A
B
C


15. .
Hur många av dessa "verktyg" utnyttjat hävstångsprincipen?


Ingen
2
4
Alla


16.

Hävstången är 90 cm lång. Avståndet från vridpunkten till där gubben trycker neråt är 75 cm. Vilken är den minsta kraft som behövs för att lyfta stenen?


Ditt svar:


17. Hur stor kraft krävs för att rulla cykeln uppför plankan om cykeln väger 12,5 kg?

Ditt svar: