Huvudräkningsövning 15


1. Diagrammet visar vikt och pris på tre godispåsar A, B och C (punkterna, inte kryssen). Vilken påse kostar minst?


A
B
C


2. Vilket rött kyss, 1, 2 eller 3, visar en godispåse som väger mindre än B, men som har samma hektopris om B.


1
2
3


3. 2004 såldes det 670 tusen TV-apparater i Sverige. Vilket av alternativen nedan visar antalet i grundpotensform.


6,7 * 103
670 * 103
67 * 104
6,7 * 105


4. Vilket tal ligger mitt emellan –8 och 2?

Ditt svar:


5. För vilken av ekvationerna är x = -5 en lösning?


a
b
c
d
e


6. Beräkna
  


Ditt svar:


7. Bestäm värdet av   x - y/x  dÃ¥ x = 4 och y = -12

Ditt svar:


8. Förenkla sÃ¥ lÃ¥ngt som möjligt  6x - (2x - 9y)Ditt svar:


9. I en skål med kulor finns det två röda.
Sannolikheten att få en röd kula är 0,2 om man tar
en kula utan att titta. Hur många kulor finns i skålen?


Ditt svar:


10. Sidan i en liksidig triangel är 8 dm. Hur stor area
har triangeln? Ett av alternativen är rätt


27,7 dm2
32 dm2
22,8 dm2
64 dm2
16 dm2