Huvudräkningsövning 14


1. Hur mycket är 10 % av 80 kr?

Ditt svar:


2. Vad skall stå i stället för X så att likheten stämmer?

0,06 * x = 6


Ditt svar:


3. Vad skall stå i stället för X så att likheten stämmer?

2,685 - x = 2,605Ditt svar:


4. Beräkna 12 + 3 · 4

Ditt svar:


5. Vilket bråk är störst?a
b
c
d
e


6. Vilken beräkning ger störst resultat?
a
b
c


7. I en påse finns det 8 lakritskolor, 10 mintkolor
och 22 gräddkolor. Hur stor är sannolikheten
att få en mintkola om man tar en kola utan att titta? Svara i procent.Ditt svar:


8. Figuren består av rektanglar och trianglar.
Alla rektanglar har arean 3 cm2.
Vad skall det stå på strecket? Figurens area är _______ cm2.Ditt svar:


9. Hur stor del av figuren ovan är grå? Svara i procent.

Ditt svar:


10. Tabellen visar ett samband mellan x och y.
Vilket tal ska stå i den tomma rutan?
Ditt svar: