Huvudräkningsövning 12


1. Hur långt kör en bil på tre timmar om medelhastigheten är 70 km/h?

Ditt svar:


2. En bil kör 160 km på två tmmar. Vilken är medelhastigheten?

Ditt svar:


3. Hur lång hinner en moped på 30 minuter om medelhastigheten är 40 km/h?

Ditt svar:


4. En bil kör med medelfarten 90 km/h. Hur långt kör bilen på 20 minuter?

Ditt svar:


5. En motorcykel kör 25 km på 20 minuter. Vilken är medelhastigheten?

Ditt svar:


6. En bil kör med 75 km/h. Hur lång hinner bilen på 40 minuter?

Ditt svar:


7. En moped kör med medelhastigheten 30 km/h. Hur lång hinner mopeden på 10 minuter?

Ditt svar:


8. En bil kör på en motorväg med farten 120 km/h. Hur långt hinner bilen på 45 minuter?

Ditt svar:


9. Olle spring 500 m på tre minuter. Hur många minuter tar det för Olle att springa en mil?

Ditt svar:


10. En bil kör med 100 km/h. Hur långt hinner bilen på 6 minuter?

Ditt svar: