Huvudräkningsövning 11


1. Ett glasspaket har måtten 4,2 cm x 8 cm x 15 cm. Vad skall stå på den tomma raden. Paketets volym är _____ cm3 (Här får du använda miniräknare :-))

Ditt svar:


2. Hur stor är glasspaketets (uppgift 1) volym i liter? Avrunda till en decimal.

Ditt svar:


3. Räkna ut 0,9 * 0,8

Ditt svar:


4. Hur mycket är 8% av 600 ?

Ditt svar:


5. Hur många procent är 12 kr av 24 kr?

Ditt svar:


6. En tröja som kostat 400 kr säljs för 300 kr. Hur stor är rabatten i procent?

Ditt svar:


7. Vilket av nedanstående bråk är hälften så mycket som 4/5 ?

2/4
4/10
4/8
1/5


8. Vad är x lika med i ekvationen 45 - 5x = 10

Ditt svar:


9. Vilket värde får uttrycket 3x - 6y om x=3 och y=0,5 ?

Ditt svar:


10. Räkna ut -12 + (-4) - (-10)

Ditt svar: