Repetition Ellära och magnetism


1. Vilken laddning har en atomkärna?

Neutral
Negativ
Positiv


2. Ett negativt laddat föremål har

underskott på elektroner
Överskott på elektroner
inga elektroner alls


3. Två olika laddade föremål

attraherar varandra
stöter bort varandra
repellerar varandra


4. Elektrisk ström är

atomer som vandrar
elektroner som vandrar
molekyler som vandrar


5. Vilken lampa lyser?
A
B
C
D


6. I vilken enhet mäts elektrisk spänning?

ampere
watt
volt


7. De tre lamporna är av samma typ. Hur lyser lampa G om du skruvar ur lampa H?
Svagare
Oförändrat
Starkare


8. Vilken amperemeter visar störst strömstyrka?
1
2
Båda visar lika


9. I vilket fall är det två batterierna rätt placerade i ficklampan?
K
L
M


10. Vilka lampor lyser?
Alla
B och C
B
B, C och D


11. Vilken av följande apparater innehåller en elektromagnet

Dynamometer
Elmotor
Metronom


12. Vilket av följande ämnen dras till en magnet?

Koppar
Bly
Järn
Alla metaller


13. Vilken bokstav står vid elektromagneten?A
B
C
D


14. Vilken bokstav står vid batteriet?A
B
C
D