Huvudräkningsövning 9


1. Räkna ut   100 * 0,82

Ditt svar:


2. Hur stor omkrets har en rektangel med basen 10 cm och höjden 4 cm ?

Ditt svar:


3. Räknsa ut   4% av 800

Ditt svar:


4. Avrunda 3854,7 till hundratal

Ditt svar:


5. Räkna ut   36 * 0,5

Ditt svar:


6. Räkna ut volymen av ett rätblock med måtten 4 dm X 5 dm x 3 dm

12 dm3
27 dm3
60 dm3


7. Ett prisma har basytan arean 30 cm2 Hur högt är prismat om volymen är 150 cm3?

Ditt svar:


8. Vilket är medlevärdet av dessa resultat 12, 6, 4, 8, 15 ?

Ditt svar:


9. Vilken är medianen av dessa värden 12, 6, 4, 8, 15 ?

Ditt svar:


10. Räkna ut 42 * 104

Ditt svar: