Huvudräkningsövning 10


1. Räkna ut 6% av 3000 kr.

Ditt svar:


2. Räkna ut 0,9 * 80

Ditt svar:


3. Vilken volym har rätblocket? Skriv svaret utan enheten cm3Ditt svar:


4. På en karta i skalan 1: 100000 är avståndet mellan två byar 6 cm. Hur lång är avståndet i verkligheten? Svara i km!

Ditt svar:


5. Omkretsen på ett hjul är 1,5 m. Hurv många varv snurra hjulet om det rullas en sträcka på 30 m?

Ditt svar:
Ditt svar:
Ditt svar:


8. Räkna ut   -12 - (-10)

Ditt svar:


9. Hur många kuber med sidan 2 cm får plats it rätblock med måtten 2 dm x 3 dm x 4 dm ?

Ditt svar:
Ditt svar: