Huvudräkningsövning 8


1. Räkna ut   -8 - 7

Ditt svar:


2. Räkna ut   34 - 4 * 5

Ditt svar:
Ditt svar:


4. Skriv talet 4,5 * 106 på vanligt sätt.

Ditt svar:


5. Ett av dessa tal är delbart med 5. Vilket?

34   346   1007   1985   4   2468

Ditt svar:
Ditt svar:


7. Skriv 5 * 10-3 på vanligt sätt.

Ditt svar:
Ditt svar:
Ditt svar:
Ditt svar: