Repetition Ljud


1. Hur många våglängder är makerade i figurern?


Ditt svar:


2. På bilden ovan ser du 7 streck mellan högtalaren och örat. Dessa streck motsvarar

ljudreflektioner
förtätningar av luftmolekyler
medsvängning


3. Med frekvens menas

svängningar per sekund
våglängd
ljudstyrka


4. I vilken enhet mäts frekvens

Ditt svar:


5. Vilken frekvens har normaltonen?

Ditt svar:


6. Vilken är den högsta frekvens som ett mänskligt öra kan uppfatta?

Ditt svar:


7. Ljud hinner i luft 1 km på

1 sekund
2 sekunder
3 sekunder
4 sekunder


8. Ljud går fortast i

gaser
vätskor
fasta ämnen


9 Vad kallas ljud som har högre frekvens än 20000 Hz?

Ditt svar:


10. Från en båt sänds en ljudvåg mot botten av en sjö. Efter 0,1 s har ljudvågen kommit tillbaka. Hur djup är sjön om ljudets fart i vatten är 1500 m/s?

Ditt svar:


11. Vilket ger den högsta tonen

kort sträng
lång sträng


12. Vad bestämmer tonhöjden i ett blåsinstrument

hur hårt man blåser
vilket material instrumentet är gjort av
hur lång luftpelaren är inuti instrumentet


13.Ett ljud hörs då du slår an en gitarrsträng. Vad händer med ljudet om samma sträng slås an hårdare?

Volymen är densamma och tonen blir högre
Tonen är detsamma och volymen ökar
Både tonen och volymen blir högre.
Både tonen och volymen är oförändrade.


14. I en djup dalgång på jorden kommer en person som ropar att höra ett eko när ljudet reflekteras mot de omgivande bergen. I en liknande dalgång på månen kommer inget eko att höras. Det beror på att


månens dragningskraft är för liten
temperaturen på månen är för låg
det inte finns någon luft på månen som ljudet kan fädas i
bergen på månen inte kan reflektera ljud
15. Vilken av dessa fyra toner ovan är svagast?


A
B
C
D


16.Vilken av de fyra tonerna som visas på bilden ovan har högst tonhöjd?

A
B
C
D


17. Tre ljudkällor sänder ut var sin ton. Vilket ton har högst frekvens?
A
B
C


18. Vilken ton i bilden i uppgift 17 ovan är starkast?

A
B
C


19. Om du slår an en stämgaffel och sedan håller den mot ett bord så blir tonen starkare. Vad kallas detta fenomen?

respons
resonans
reagens


20. I vilken enhet mäts ljudstyrka?

Ditt svar: