Huvudräkningsövning 6


1. 10% av 560

Ditt svar:


75 / 0,5

Ditt svar:


3. Skriv talet två och en halv miljon med siffror.

Ditt svar:


4. 100% av 47

Ditt svar:


5. 8 / 0,2

Ditt svar:


6. Hur många gram är 0,4 kg?

Ditt svar:


7. 0,6 * 0,9

Ditt svar:


8. Vilken är medianen av följande värden?


13  23  17  20  8  15


Ditt svar:


9. 40% av 110

Ditt svar:


10 (-5) - (-15) + (-9)

Ditt svar: