Huvudräkningsövning 5


1. Vilket tal är minst?

2,9
2,98
2,998
2,889
2,89


2. 3,45 - 0,5

Ditt svar:


3. 0,2 * 120

Ditt svar:


4. 17 - 7 * 2

Ditt svar:


5. En bil kör 20 km på 15 minuter. Räkna ut bilens medelhastighet.

Ditt svar:


6. Bestäm värdet av 23 - 10x om x = 2

Ditt svar:


7. Två vinklar i en triangel är 50o och 60o. Hur många grader är den tredje vinkeln?

Ditt svar:


8. På 10 liter bensin så kör en bil 15 mil. Hur många mil kör bilen på 8 liter?

Ditt svar:


9. 0,5 * 240

Ditt svar:


10. 25 - 52

Ditt svar: