Huvudräkningövning 4


1. Skriv en miljon sextiotusenfem med siffror.

Ditt svar:


2. Vilket tal är minst a: 2/3   b: 1/3   c: 2/9   d: 1/2 ?

a
b
c
d


3. Vilket tal är minst?  a: -30  b: 0   c: -1   d: 10

a
b
c
d


4. 300/0,1

Ditt svar:


5. 1,25 -0,6

Ditt svar:


6. Beräkna 20% av 70

Ditt svar:


7. Färska räkor kostar 120 kr/kg.
Vad kostar en påse som väger 750 g?


Ditt svar:


8. Du vet att 1890/27 = 70


Hur mycket är då 1890/2,7 ?


Ditt svar:


9. I en klass går det 11 pojkar och 14 flickor. Hur många procent av klassens elever är pojkar?

Ditt svar:


10. 2,4 * 0,3

Ditt svar: