Huvudräkningsövning 3


1. 3,85 + 0,5

Ditt svar:


2. 45/0,1

Ditt svar:


3. En liten hink rymmer 1/5 liter sand.

Hur många små hinkar behövs för att fylla en större hink som rymmer 6 liter?

Ditt svar:


4. En bil kör med medelfarten 60 km/h. Hur många km hinner bilen på 20 min?

Ditt svar:


5. 0,5 * 420

Ditt svar:


6. 670 * 0,001

Ditt svar:


7. Hur mycket är 2/5 av 400 ?

Ditt svar:


8. Vilket tal är störst?

a: 7/15   b: 25/50  c: 10/19  d: 49/100


a
b
c
d


9. Vilket tal är utlämnat?


3     5     9     15    ____    33


Ditt svar:


10. När Greta använt 60% av sin månadspeng har hon 120 kr kvar. Hur mycket har Greta i månadspeng?

Ditt svar: