Huvudräkningsövning 2


1. 405 - 396

Ditt svar:


2. 2% av 700

Ditt svar:


3. 5,67 - 0,5

Ditt svar:


4. 2,56 * 100

Ditt svar:


5. 6/100

Ditt svar:


6. 0,8 * 9

Ditt svar:


7. 78/0,01

Ditt svar:


8. 3/7 av 280

Ditt svar:


9. 25 % av 2000

Ditt svar:


10. 0,01/0,001

Ditt svar: