Huvudräkningsövning 1


1. 56 * 10

Ditt svar:


2. 340/100

Ditt svar:


3. 0,7 * 50

Ditt svar:


4. 45 * 0,1

Ditt svar:


5. 400 * 0,5

Ditt svar:


6. 1/3 av 1200

Ditt svar:


7. 10% av 560

Ditt svar:


8. 120/0,5

Ditt svar:


9. 0,6 * 0,7

Ditt svar:


10. 34/0,1

Ditt svar: