Repetition Blandat 21. En boll snurras i ett snöre som bilden visar. Vilken riktning flyger bollen om snöret släpps då bollen är i läge Q?


A
B
C
D


2. En våt handuk torkar i solen.Vilken av nedanstående processer orsakar detta?

smältning
kokning
kondensation
avdunstning


3. Varför stiger en ballong fylld med heliumgas uppåt?

Luftmotståndet lyfter ballongen.
Heliums densitet är lägre än luftens densitet.
Heliumballongen påverkas inte av jordens dragningskraft.


4. I en djup dalgång på jorden kommer en person som ropar att höra ett eko
när ljudet reflekteras mot de omgivande bergen. I en liknande dalgång på
månen kommer inget eko att höras. Det beror på att


månens dragningskraft är för liten
temperaturen på månen är foumlr låg
det inte finns någon luft på månen som ljudet kan färdas i
bergen på månen inte kan reflektera ljud5. David mäter med en amperemeter (A) strömstyrkan i en krets vid olika spänningar. Vad skall det stå i den tomma rutan i tabellen?


Ditt svar:


6. En del termometrar av glas innehåller färgad sprit. När termometern
placeras i luft med olika temperaturer så stiger eller sjunker spritpelaren
i den. Vilket av följande alternativ förklarar bäst varför höjden på
spritpelaren förändras?


Glaset drar ihop sig vid uppvärmning.
Spriten drar ihop sig vid uppvärmning.
Glaset utvidgar sig mer än spriten vid uppvärmning.
Spriten utvidgar sig mer än glaset vid uppvärmning.


7. En burk med 300 g vatten ställs in i frysen så att vattnet fryser till is. Hur stor är isens massa när vattnet har frusit?

mer än 300 g
300 g
mindre än 300 g


8. Ett ljud hörs då du slår an en gitarrsträng. Vad händer med ljudet om samma sträng slås an hårdare?

Volymen är densamma och tonen blir högre.
Tonen är detsamma och volymen ökar.
Både tonen och volymen blir högre.
Både tonen och volymen är oförändrade.9. Vad kommer att hända med spiken när strömmen går genom ledaren?


Spiken smälter.
Elektrisk stroumlm går genom spiken.
Spiken blir en magnet.
Ingenting händer med spiken.10. I vilken bild utförs ett fysikaliskt arbete?


A
B
C
D