Repetition Mekanik 1


1. Vilken tyngd har ett förmål som väger 72 kg?

Ditt svar:


2. Lampan väger 5 hg. Vilken är motkraften i kabeln som lampan hänger i?

Ditt svar:


3. I vilken enhet mäts friktion?

watt
kg
newton
Nm4. Vad kallas punkten som den gula pilen utgår ifrån?


Origo
Centrumpunkt
Tyngdpunkt
Mittpunkt


5. Lastbilen välter när den gula linjen passerar utanför stödytan. Vad kallas den gula linjen?

Ditt svar:


6. Ett X2000-tåg Åker mellan Göteborg och Stockholm, en sträcka på 500 km. Tåget har en medelhastighet på 180 km/h. Resan tar ungefär

2,8 timmar
3,6 timmar
4,3 timmar


7. Vad kallas det att ett föremål som är stilla, vill förbli stilla och ett föremål som är i rörelse vill fortsätta sin rörelse i samma riktning?

Ett föremåls likformiga rörelse
Ett föremåls tröghet
Ett föremåls rörelseförmåga


8. Tyngdaccelerationen är ungefär

4 m/s2
7 m/s2
10 m/s2
13 m/s29. Vad kallas den rörelse som släggan utför när släggkastaren snurra runt med den?


Ditt svar:


10. Vad kallas den kraft som tvingar släggan kvar i sin bana?

Ditt svar:


11. I vilken riktning åker släggan om kastaren släpper hantaget just i det läget som bilden visar?

A
B
C


12. Vad kallas den riktning som släggan far iväg i föregående uppgift?

centrifugalriktningen
i radiens riktning
i tangentens riktning