Tryck och densitet


1. Tryck är

kraft * area
kraft / area
area / kraft


2. En järncylinder som väger 5 kg står på ett bord. Vilket är tycket mot bordet om cylinderns bottenarea är 25 cm 2 ?

2 N/cm2
125 N/cm2
0,2 N/cm2
2 N/m2


3. 1 Pa är

1 N/cm2
1 N/m2
1 N/dm2


4. 1 hPa är

10 Pa
100 Pa
1000 Pa


5. En dam i högklackade skor låter hela tyngden vila på en klack. Hur stor är trycket mot golvet om hon väger 60 kg och klackens area är 2 cm2

30 N/cm2
30 N/m2
300 N/cm2
300 Pa
6. Hur ändras trycket mot underlaget om du lägger mjölkpaketet ner?


Det ökar
Det är oförändrat
Det minskar


7. En kropps densitet får man reda på genom att ta

massan / volymen
massan * volymen
volymen / massan8. Vätskan i mätglaset, som står på en våg, är glycerol. Mätglaset väger tomt 200 g. Räkna ut densiteten för glycerol? Enheten är g/cm3. Skriv inte enheten i svaret!


Ditt svar:


9. En metallbit sänks ner i ett mätglas med vatten. Figur 1 är före och figur 2 är efter. Räkna ut metallbitens densitet med hjälp av uppgifterna i figuren. Vilket svar är bäst?

3,7 g/cm3
7,3 g/cm3
12,8 g/cm3
16,2 g/cm3


10. Använd densitetstabellen! Vilket ämne flyter inte i vatten?

is
paraffin
plexiglas


11. Använd densitetstabellen! Vilket ämne flyter i glycerol men sjunker i vatten?

is
paraffin
ebonit


12. Lyftkraften på ett föremål som är nedsänkt i en vätska är lika stor som den undanträngda vätskans tyngd

Vem formulerade denna princip?

Newton
Pascal
Arkimedes
Einstein


13. Jorden är omgiven av ett lufthölje, atmosfären. Luftens tyngd ger upphov till ett lufttryck. Normalt lufttryck är lite mer än

100 hPa
1000 hPa
10000 hPa


14. Med den här apparaten kan man mäta lufttryck. Instrumentet består av en elastisk metalldosa som påverkas av det yttre lufttrycket. Ökar lufttrycket så trycks dosan ihop och tvärtom. Apparaten kallas

Barometer
Hygrometer
Pascalometer
Använd glasröret med de tre vätskorna glycerol, vatten (grönfärgat) och matolja för att besvara följande frågor.


15

a) Vilken västska har störst densitet?


Ditt svar:


b) Paraffin har högre densitet än en av vätskorna. Vilken?

Ditt svar:


c) Vilket påstående stämmer?

Ebonit har högre densitet än glycerol, men lägre är vatten
Ebonit har lägre densitet än glycerol, men högre är vatten
Ebonit har lägre densitet än både matolja och vatten