Repetition Energi och effekt


1. Vilken av nedanstående enheter är lika mycket som 1 Nm?

1 watt
1 joule
1 volt


2. En sten som väger 20 kg lyfts 1,5 m rakt upp. Vilken lägesenergi får stenen?

Ditt svar:


3. Malte som väger 70 kg springer uppför trappan på 2 sekunder. Vilken är Maltes effekt?

Ditt svar:


4. En kaffebryggare paring 1200 W är på i 5 timmar. Vad är kostnaden för elförbrukningen om 1 kWh kostar 1,50 kr

Ditt svar:


5. För att skapa (generera) elektrisk ström så behöver du

En spole och en magnet
En dynamometer och en spole
En spännande tillvaro


6. Vad kallas detta

"Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former"

Mekanikens gyllene regel
Effektlagen
Energiprincipen7. Vad kallas den del i kraftverket som är märkt med siffran 2?


Ditt svar:


8. Vad kallas den del i kraftverket som är märkt med siffran 3?

Ditt svar:


9. Vad kallas den del i kraftverket som är märkt med siffran 4?

Ditt svar:


10.


Transformatorns primärsida är kopplad till 40V växelspänning. Vilken spänning får man på sekundärsidan?


Ditt svar:


11. Varför tranformerar man upp spänningen till 400 000 volt när man överför elenergin från kraftverken till elkonsumenterna?

Hög spänning är mindre farligt för människor
För att minska energiförlusterna
Industrin behöver dessa höga spänningar


12. Vilket är rätt?

Olja, naturgas och kol är fossila bränslen
Olja, uran och kol är fossila bränslen
Olja, naturgas och biobränslen är fossila bränslen


13. Vilket är rätt?

Naturgas är en förnybar energikälla
Vattenkraft är en förnybar energikälla
Uran är en förnybar energikälla


14. Vilket är rätt?

Vindkraft är en icke förnybar energikälla
Olja är en icke förnybar energikälla
Ved är en icke färnybar energikälla