Repetiton Kraft och arbete


1. Vad skall det stå på raden?
En vikt på 1 kg har tyngden _____ N


Ditt svar:


2. Vad kallas mätinstrumentet till höger?


Ditt svar:


3. Vad hette mannen till höger i efternamn?

Ditt svar:


4. Ulf lyfter lådan 1,5 m rakt upp.
 Hur stort arbete uträttar Ulf?


Ditt svar:5. Samuel drar lådan 5 m.
Friktionskraften 140 N.
Hur stort arbete uträttar
Samuel?Ditt svar:


6.

Hävstången är 90 cm lång. Avståndet från vridpunkten till där gubben trycker neråt är 75 cm. Vilken är den minsta kraft som behövs för att lyfta stenen?


Ditt svar:


7. Hur stort arbete uträttar Malte när han går uppför trappan? Malte väger 70 kg.


Ditt svar:


8. Hur stor kraft krävs för att rulla cykeln uppför plankan om cykeln väger 12,5 kg?

Ditt svar:


9. Vagnen väger 6 kg. Hur långt är det lutande planet om kraften som krävs för att dra vagnen uppför planet är 30 N?

Ditt svar:


10.
Hur många av dessa "verktyg" utnyttjat hävstångsprincipen?


Ingen
2
4
Alla