Test 1 kap 6 7:ans bok
Här kan du testa dina kunskaper på kap 6. När du är klar får du reda på hur många poäng du fick och de rätta svaren.

/Ulf


1. Beräkna 20 - 5 * 3

Ditt svar:


2. Beräkna 30/5 + 4 * 7

Ditt svar:


3. Beräkna 3(6 - 2) + 8

Ditt svar:


4. Beräkna 25 - 8(10 - 7)

Ditt svar:


5. Olle har x pingisbollar i en låda. Vilket uttryck visar antalet bollar om Olle lägger till 9 bollar?

9x
x - 9
x + 9


6. Vilket uttryck visar antalet bollar om Olle dubblar antalet bollar?

2 + x
2x
x + 2


7. Vilket uttryck visar antalet bollar om Olle delar antalet bollar med 6?

6/x
x * 6
x/6


8. Vilken lösning har ekvationen    7x = 63

x = 9
x = 56
x = 70


9. Vilken lösning har ekvationen   24 = x - 12

x = 12
x = 2
x = 36


10.


Vilket av nedanstående alternativ är ett uttryck för rektangelns omkrets?


10a + 8
5a + 8
5a + 4


11.


Vilket av nedanstående alternativ är ett uttryck för den röda rektangelns omkrets?


4x - 8
8x - 16
4x + 16


12. Vilket värde får uttrycket 5a -4b om a=7 och b=5 ?

Ditt svar:


13.


Hur många centimeter är rektangels omkrets om a = 7 cm ?


Ditt svar:


14. Vilken lösning har ekvationen   7x - x - 3x = 33

x=11
x=3
x=20


15.


Med hjälp av vilken ekvation kan du beräkna triangelns vinklar?


10x = 360
7x - x - 2x = 90
7x + 2x + x = 180