Grundvux Matematik

Delkurs 4

Skolverkets kursplan och kunskapskrav för delkurs 4

1 Heltal

Fokus på Matematik 2 s. 5 - 15

Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

Titta på filmerna "Tiosystemet", "Avrundning till tio-, hundra- och tusental", "Vad är potenser", och "Kvadratroten ur"

Titta på filmerna Titta på filmerna "Avrundningsregler", "Negativa tal på tallinjen" och "Storleksordna". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Avrundning
 • Delkurs 4 Uppdrag Negativa tal
 • Delkurs 4 Uppdrag Skriv som potens
 • Delkurs 4 Uppdrag Skriv talet utan potenser
 • Delkurs 4 Uppdrag Kvadratroten ur
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Överslagsräkning Addition och subtraktion
 • Potenser
 • Kvadrat och kvadratrot
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Avrundning
 • Delkurs 4 Utmaning Negativa tal
 • Delkurs 4 Utmaning Skriv som potens
 • Delkurs 4 Utmaning Skriv talet utan potenser
 • Delkurs 4 Utmaning Kvadratroten ur
 • Uppdrag: Du kommer inte vidare till nästa uppgift innan du svarat rätt på uppgifterna. Jag kan inte se vad du svarat. Ser bara hur många rätt du hade på uppdraget.
  Utmaning: Du kommer att se hur många rätt du har när du gjort alla uppgifterna och kan också se de rätta svaren på de uppgifter som du svarat fel på. Jag kan se vad du svarat.
  Uppgifterna i ett uppdrag återkommer i motsvarande utmaning. Uppdrag är övning och utmaning är test!

  Om du har frågor så maila mig på ulf@ulfvilhelm.se


  2 Beräkningar med heltal

  Fokus på Matematik 1 s. 16 - 28

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Vad är ett uttryck?", "Flera räknesätt i samma uppgift" och "Filmer om negativa tal".

  Titta på filmerna "Kort division", "Räkna med negativa tal", "Multiplikation med negativa tal" och "Division med negativa tal". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Flera räknesätt i samma uppgift
 • Delkurs 4 Uppdrag Addition och subtraktion med negativa tal
 • Delkurs 4 Uppdrag Multiplikation och division med negativa tal
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Uttryck med flera räknesätt (Repetition från delkurs 3)
 • Negativa tal
 • Räkna med negativa tal
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Flera räknesätt i samma uppgift
 • Delkurs 4 Utmaning Addition och subtraktion med negativa tal
 • Delkurs 4 Utmaning Multiplikation och division med negativa tal

 • 3. Tal i decimalform

  Fokus på Matematik 2 s. 29 - 47

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Multiplikation med 10, 100 och 1000", "Division med 10, 100 och 1000", "Sammanfattning multiplikation och division med 10, 100 och 1000", "Tal i grundpotensform", "Avrundning till ental och delar", "Stora tal som tiopotenser", "Små tal som tiopotenser", "Prefix för stora tal", "Prefix för små tal", "Addition", "Subtraktion", "Multiplikation", "Division", Multiplikation med tal mellan 0 och 1" och Division med tal mellan 0 och 1"

  Titta på filmen "Avrunda decimaltal". Denna film finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Tiondelar, hundradelar och tusendelar
 • Delkurs 4 Uppdrag Storleksordna tal med decimaler
 • Delkurs 4 Uppdrag Multiplicera och dividera decimaltal med 0,001, 0,01, 0,1, 10, 100 eller 1000
 • Delkurs 4 Uppdrag Avrundning med decimaler
 • Delkurs 4 Uppdrag Grundpotensform
 • Delkurs 4 Uppdrag Skriv i grundpotensform, blandade exponenter
 • Delkurs 4 Uppdrag Prefix
 • Delkurs 4 Uppdrag Addition
 • Delkurs 4 Uppdrag Subtraktion
 • Delkurs 4 Uppdrag Multiplikation
 • Delkurs 4 Uppdrag Division
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Addition och subtraktion (Huvudräkning) (Repetition från delkurs 3)
 • Addition med uppställning (Repetition från delkurs 3)
 • Subtraktion med uppställning (Repetition från delkurs 3)
 • Multiplikation med uppställning (Repetition från delkurs 3)
 • Kort division (Repetition från delkurs 3)
 • Multiplikation med 10, 100 och 1000
 • Division med 10, 100 och 1000
 • Överslagsräkning, addition och subtraktion (Repetition från delkurs 2)
 • Överslagsräkning, multiplikation och division (Repetition från delkurs 2)
 • Multiplikation med tal i decimalform
 • Räkna med tal i decimalform
 • Division med tal i decimalform
 • Division med stora och små tal
 • Multiplikation och division
 • Grundpotensform
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Tiondelar, hundradelar och tusendelar
 • Delkurs 4 Utmaning Storleksordna tal med decimaler
 • Delkurs 4 Utmaning Multiplicera och dividera decimaltal med 0,001, 0,01, 0,1, 10, 100 eller 1000
 • Delkurs 4 Utmaning Avrundning med decimaler
 • Delkurs 4 Utmaning Grundpotensform
 • Delkurs 4 Utmaning Skriv i grundpotensform, blandade exponenter
 • Delkurs 4 Utmaning Prefix
 • Delkurs 4 Utmaning Addition
 • Delkurs 4 Utmaning Subtraktion
 • Delkurs 4 Utmaning Multiplikation
 • Delkurs 4 Utmaning Division

 • 4. Tal i bråkform

  Fokus på Matematik 2 s. 48 - 60

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna som finns på de här sidorna på min hemsida: "Delar av det hela", "Vilket bråk är störst", "Bråk som decimaltal", "Olika bråk, samma tal", "Räkna med bråk" och "Hur stor är delen?"

  Titta på filmerna "Bråkens storlek", "Blandad form" och "Bråk på tallinjen", "Addition med lika nämnare", "Addition med olika nämnare", "Multiplikation av bråk" och "Division med bråk". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Storleksordna bråk
 • Delkurs 4 Uppdrag Bråkform och blandad form
 • Delkurs 4 Uppdrag Skriv bråktal som decimaltal
 • Delkurs 4 Uppdrag Förkorta och förlänga bråk
 • Delkurs 4 Uppdrag Del av tid
 • Delkurs 4 Uppdrag Addition och subtraktion med bråktal (olika nämnare)
 • Delkurs 4 Uppdrag Multiplikation med bråktal
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Bråkform och blandad form
 • Forlängning och förkortning
 • Hur stor andel?
 • Del av antal
 • Bråkform, blandad form och decimalform (I)
 • Addition och subtraktion av bråk
 • Multiplikation av tal i bråkform
 • Division med bråk
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Storleksordna bråk
 • Delkurs 4 Utmaning Bråkform och blandad form
 • Delkurs 4 Utmaning Skriv bråktal som decimaltal
 • Delkurs 4 Utmaning Förkorta och förlänga bråk
 • Delkurs 4 Utmaning Del av tid
 • Delkurs 4 Utmaning Addition och subtraktion med bråktal (olika nämnare)
 • Delkurs 4 Utmaning Multiplikation med bråktal

 • Prov 1 på område 1 - 4 som du ser här ovan.

  Bra att repetera inför provet. Fokus på Matematik 2 "Kan Du" s. 15 och 27, "Kapiteltest 1" s. 28, "Kan Du" s. 39, 47 och 59, "Kapiteltest 2" s. 60.


  5. Algebra - uttryck

  Fokus på Matematik 2 s. 61 - 71

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Uttryck med en variabel", "Tolka uttryck", Mer uttryck med variabler och Förenkling av uttryck

  Titta på filmerna "Addition och subtraktion" och "Multiplicera in i parentes". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Skriv uttryck
 • Delkurs 4 Uppdrag Värdet av ett uttryck
 • Delkurs 4 Uppdrag Förenkla uttryck utan parenteser
 • Delkurs 4 Uppdrag Förenkla uttryck med parenteser
 • Delkurs 4 Uppdrag Värdet av uttryck med potenser
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Uttryck med variabler
 • Förenkling av uttryck (I)
 • Förenkling av uttryck (II)
 • Förenkling av uttryck (III)
 • Vilket svar är rätt?
 • Multiplikation av parentes
 • Uttryck med parenteser
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Skriv uttryck
 • Delkurs 4 Utmaning Värdet av ett uttryck
 • Delkurs 4 Utmaning Förenkla uttryck utan parenteser
 • Delkurs 4 Utmaning Förenkla uttryck med parenteser
 • Delkurs 4 Utmaning Värdet av uttryck med potenser

 • 6. Ekvationer

  Fokus på Matematik 2 s. 72 - 82

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Ekvationer", "Mer ekvationer"

  Titta på filmerna "Variabler i båda leden" och "Problemlösning med ekvationer". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Ekvationer (I)
 • Delkurs 4 Uppdrag Ekvationer (II)
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Ekvationer - Huvudräkning
 • Ekvationer - Balansmetoden
 • Ekvationer - Askar och stickor
 • Ekvationer med obekanta i båda leden
 • Ekvationer med flera termer och parenteser
 • Teckna ekvationer (I)
 • Teckna ekvationer (II)
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Ekvationer (I)
 • Delkurs 4 Utmaning Ekvationer (II)

 • 7. Geometri - enheter och skala

  Fokus på Matematik 2 s. 83 - 93

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Skala", och "Prefix - kilo, hekto, deci, centi och milli", och "Volymenheter"

  Titta på filmerna "Prefix - deci, centi och milli", "Skala" och "Volymenheter". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Omvandla längdenheter
 • Delkurs 4 Uppdrag Skala - Förstoring och förminskning
 • Delkurs 4 Uppdrag Skala - Beräkna verklig längd
 • Delkurs 4 Uppdrag Omvandling av volymmått
 • Delkurs 4 Uppdrag Omvandling av viktmått
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Omvanling av längdenheter (I)
 • Omvanling av längdenheter (II)
 • Omvandling av volymenheter (I)
 • Omvandling av volymenheter (II)
 • Omvandling av viktenheter (I)
 • Omvandling av viktenheter (II)
 • Skala (I)   Måste skrivas ut för kunna mäta korrekt!
 • Skala (II)   Måste skrivas ut för kunna mäta korrekt!
 • Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Omvandla längdenheter
 • Delkurs 4 Utmaning Skala - Förstoring och förminskning
 • Delkurs 4 Utmaning Skala - Beräkna verklig längd
 • Delkurs 4 Utmaning Omvandling av volymmått
 • Delkurs 4 Utmaning Omvandling av viktmått

 • 8. Geometriska figurer och vinklar

  Fokus på Matematik 2 s. 94 - 107

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Vinklar", "Vinkelsumman i en triangel", "Olika trianglar", "Fyrhörningar", "Vad är omkrets?", "Cirkelns omkrets", Likformighet och "Pythagoras sats".

  Titta på filmerna "Triangelns vinkelsumma", "Beräkna vinklar", "Cirkelns omkrets" och "Likformighet". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Hur stor är vinkeln?
 • Delkurs 4 Uppdrag Mäta och rita vinklar
 • Delkurs 4 Uppdrag Olika trianglar och triangelns vinkelsumma
 • Delkurs 4 Uppdrag Välj rätt form och vinkelsummor
 • Delkurs 4 Uppdrag Cirkelns omkrets
 • Delkurs 4 Uppdrag Rita radie, diameter och diagonaler - hitta parallella sidor
 • Delkurs 4 Uppdrag Likformighet - trianglar
 • Delkurs 4 Uppdrag Spegling och symmetri
 • Delkurs 4 Uppdrag Pythagoras sats, även omkrets
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Mäta vinklar
 • Hur stor är vinkeln?
 • Omkrets - Månghörningar
 • Beräkna längd - Likformiga figurer
 • Är figurerna likformiga?
 • Spegling och symmetri
 • Pythagoras sats

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Hur stor är vinkeln?
 • Delkurs 4 Utmaning Mäta och rita vinklar
 • Delkurs 4 Utmaning Olika trianglar och triangelns vinkelsumma
 • Delkurs 4 Utmaning Välj rätt form och vinkelsummor
 • Delkurs 4 Utmaning Cirkelns omkrets
 • Delkurs 4 Utmaning Rita radie, diameter och diagonaler - hitta parallella sidor
 • Delkurs 4 Utmaning Likformighet - trianglar
 • Delkurs 4 Utmaning Spegling och symmetri
 • Delkurs 4 Utmaning Pythagoras sats, även omkrets

 • 9. Area och volym

  Fokus på Matematik 2 s. 108 - 120

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Area av kända figurer", Area av sammansatta figurer, "Beräkning av volym" och "Jämför volymenheter".

  Titta på filmerna "Areaenheter", "Parallellogrammens och triangelns area", "Cylinderns och konens volym" och "Volymenheter". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Omvandla areaenheter
 • Delkurs 4 Uppdrag Rektangelns, kvadratens och parallellogrammens area
 • Delkurs 4 Uppdrag Triangelns och cirkelns area
 • Delkurs 4 Uppdrag Area för cirkelområden
 • Delkurs 4 Uppdrag Geometriska objekt, sidor och hörn
 • Delkurs 4 Uppdrag Omvandla volymenheter
 • Delkurs 4 Uppdrag Rätblockets, cylinderns, prismats, pyramidens och konens volym
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Omkrets och area (I)
 • Omkrets och area (I)
 • Cirkelns omkrets och area
 • Volymenheter
 • Rätblockets volym
 • Prismats och pyramidens volym
 • Cylinderns och konens volym

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Omvandla areaenheter
 • Delkurs 4 Utmaning Rektangelns, kvadratens och parallellogrammens area
 • Delkurs 4 Utmaming Triangelns och cirkelns area
 • Delkurs 4 Utmaning Area för cirkelområden
 • Delkurs 4 Utmaning Geometriska objekt, sidor och hörn
 • Delkurs 4 Utmaning Omvandla volymenheter
 • Delkurs 4 Utmaning Rätblockets, cylinderns, prismats, pyramidens och konens volym

 • Prov 2 på område 5 - 9 som du ser här ovan.

  Bra att repetera inför provet. Fokus på Matematik 2 "Kan Du" s. 71 och 81, "Kapiteltest 3" s. 82, "Kan Du" s. 93, 107 och 119, "Kapiteltest 4" s. 120.

  10. Diagram och lägesmått

  Fokus på Matematik 2 s. 121 - 139

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Stapeldiagram", "Stolpdiagram", "Linjediagram", "Uppgifter på ett stolpdiagram", "Cirkeldiagram - enkla procentsatser", "Cirkeldiagram - godtyckliga procentsatser", "Cirkeldiagram - godtyckliga värden", "Histogram", "Medelvärde" och "Median".

  Titta på filmerna "Lägesmått" och "Stolpdiagram". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Stapel- och stolpdiagram
 • Delkurs 4 Uppdrag Linje- och cirkeldiagram
 • Delkurs 4 Uppdrag Histogram
 • Delkurs 4 Uppdrag Typvärde, median och medelvärde
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Lägesmått ur diagram
 • Lägesmått ur tabell
 • Cirkeldiagram

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Stapel- och stolpdiagram
 • Delkurs 4 Utmaning Linje- och cirkeldiagram
 • Delkurs 4 Utmaning Histogram
 • Delkurs 4 Utmaning Typvärde, median och medelvärde

 • 11. Sannolikhet

  Fokus på Matematik 2 s. 140 - 148

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Sannolikhet - inledning", "Formel för sannolikhet", "Kasta tärning" "Dra kort" och "Lyckohjul".

  Titta på filmen "Sannolikhet vid kast med två tärningar". Denna film finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Sannolikhet
 • Delkurs 4 Uppdrag Mer sannolikhet
 • Delkurs 4 Uppdrag Kombinatorik
 • Delkurs 4 Uppdrag Experimentell sannolikhet
 • Delkurs 4 Uppdrag Svårare sannolikhetsfrågor

  Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Hur stor är sannolikheten?
 • Hur många får du?
 • Antal kombinationer

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Sannolikhet
 • Delkurs 4 Utmaning Mer sannolikhet
 • Delkurs 4 Utmaning Kombinatorik
 • Delkurs 4 Utmaning Experimentell sannolikhet
 • Delkurs 4 Utmaning Svårare sannolikhetsfrågor


  12. Linjära samband

  Fokus på Matematik 2 s. 149 - 159

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Koordinatsystem", "Proportionalitet - kr/kg, kr/hg och kr/l", "Proportionalitet - kr/m", "Tolka proportionalitet", "Sträcka-tid-diagram", "Ett annat linjärt samband" och "Funktioner".

  Titta på filmen "Räta linjens funktion". Denna film finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Koordinatsystem
 • Delkurs 4 Uppdrag Proportionalitet
 • Delkurs 4 Uppdrag Lista ut funktionen
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Koordinatsystemet
 • Vad är en funktion?
 • Vilken är funktionen? (I)
 • Vilken är funktionen? (II)
 • Mer om funktioner (I)
 • Mer om funktioner (II)

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Koordinatsystem
 • Delkurs 4 Utmaning Proportionalitet
 • Delkurs 4 Utmaning Lista ut funktionen
 • Delkurs 4 Utmaning Diamant: TAg2 - Räta linjen

 • 13. Procent

  Fokus på Matematik 2 s. 160 - 176

  Välj bland nedanstående uppgifter för att arbeta med moment som du behöver öva extra med!

  Titta på filmerna "Procent betyder hundradelar", "Procent av ...", "Procentuell ökning och sänkning", "Räkna ut det nya priset direkt" och "Hur många procent?".

  Titta på filmerna "Vi söker procentsatsen", "Vi söker det hela", "Procentuell ökning" och "Procentuell minskning". Dessa filmer finns på ett flertal andra språk. Gå till webbmatte.se för att välja språk.

  Öva genom att logga in på Nomp och gör uppdrag:

 • Delkurs 4 Uppdrag Skriv bråktal som procent
 • Delkurs 4 Uppdrag Skriv procent som decimaltal
 • Delkurs 4 Uppdrag Procent av ...
 • Delkurs 4 Uppdrag Procentuell förändring
 • Delkurs 4 Uppdrag Hur många procent är ett antal av ett annat?
 • Delkurs 4 Uppdrag Beräkna delen eller det hela
 • Delkurs 4 Uppdrag Textuppgifter med procent
 • Delkurs 4 Uppdrag Ränta
 • Delkurs 4 Uppdrag Förändringsfaktor
 • Öva genom att göra arbetsblad med facit:

 • Bråk-, decimal- och procentform
 • Andelen - Delen - Det hela
 • Mer om procent
 • Räkna med procent
 • Förändringsfaktor
 • Upprepade förändringar (Kanske lite överkurs, men bra att kunna!)

  Testa dig genom att logga in på Nomp och gör utmaningar:

 • Delkurs 4 Utmaning Skriv bråktal som procent
 • Delkurs 4 Utmaning Skriv procent som decimaltal
 • Delkurs 4 Utmaning Procent av ...
 • Delkurs 4 Utmaning Procentuell förändring
 • Delkurs 4 Utmaning Hur många procent är ett antal av ett annat?
 • Delkurs 4 Utmaning Beräkna delen eller det hela
 • Delkurs 4 Utmaning Textuppgifter med procent
 • Delkurs 4 Utmaning Ränta
 • Delkurs 4 Utmaning Förändringsfaktor

 • Prov 3 på område 10 - 13 som du ser här ovan.

  Bra att repetera inför provet. Fokus på Matematik 2 "Kan Du" s. 133, 139 och 147, "Kapiteltest 5" s. 148, "Kan Du" s. 159, 165 och 175, "Kapiteltest 6" s. 176.