Hjälp Lilly att hitta vägen genom labyrinten
till sin matskål!

Vilket är nästa tal i talserien
1   2   4   7   11   16   22   ___ ?