Om det är rätt siffra i rutan blir den grön
när du klickar på knappen "Rätta"!

Vågrätt
312 + 213
122
104 + 10 × 83,7
0,5 × 1210
252 - 3
1010 - 10 × 42
200 - (-303)
-201 + 1286
54 - 10 × 21,3
30 + 10 × 220 - 125
19,5/0,5
Roten ur 900
6 × 105 + 4 × 104 + 8128
200000 + 10000 + 7000 + 40
CCL
90 × 900 + 104 + (-925) × (-2)

Talparet x,y anger rutan för talets (svarets) början!
Du kan också klicka på talparet x,y för att markera rutorna där svaret skall skrivas. Klickar du en gång till så tas markeringen bort.
Lodrätt
103 - 484
452
545 × 10 + 370
17500/100
100 + 5 × 900
1111 × 5
9 × 106 + 123842
30000 + 4000 + 500 + 60 + 7
92
Roten ur 15129
103 + 52
(-30) × (-310) + 3 × (-64)
560/0,5 - (-0,5) × 1360
202 + ruten ur 81
103/100

Talparet x,y anger rutan för talets (svarets) början!
Du kan också klicka på talparet x,y för att markera rutorna där svaret skall skrivas. Klickar du en gång till så tas markeringen bort.