Om det är rätt siffra i rutan blir den grön
när du klickar på knappen "Rätta"!

Vågrätt
10% av 4650
Antal 540. Sänkning med 20%. Nytt värde?
Hur många procent är det hela?
80% av 705
20% av 1360
0,48 i procentform
100% av 507
Pris 12200 kr. Rabatt 25%. Nytt pris i kr?
Pris 400 kr. Ökning med 40%. Nytt pris i kr?
1,5 i procentform
432 av 800 i procent
492 av 600 i procent
400 till 460. Ökning i procent?
70% av 870
1,5% av 16000
448 av 560 i procent
Antal 102. Ökning med 200%. Nytt antal?
270 av 750 i procent
1350 till 729. Sänkning i procent?

Talparet x,y anger rutan för talets (svarets) början!
Du kan också klicka på talparet x,y för att markera rutorna där svaret skall skrivas. Klickar du en gång till så tas markeringen bort.
Lodrätt
Pris 425 kr. Ökning med 4%. Nytt pris i kr?
Soffa som kostat 6400 kr säljs med 20% rabatt. Nytt pris i kr?
5% av 8080
Hur många procent är 10 av 40?
1% av 947000
0,75 i procentform
65% av 13700
Trefjärdedelar i procentform
Hälften i procentform
Antal 515. Ökning med 20%. Nytt antal?
6000. Sänkning med 13%. Nytt värde?
100 till 560. ├ľkning i procent?
Antal 4960. Sänkning med 40%. Nytt antal?
33 av 330 i procent
92/200 i procent
500 till 930. Ökning i procent?

Talparet x,y anger rutan för talets (svarets) början!.
Du kan också klicka på talparet x,y för att markera rutorna där svaret skall skrivas. Klickar du en gång till så tas markeringen bort.