Om det är rätt siffra i rutan blir den grön
när du klickar på knappen "Rätta"!

Vågrätt
Lodrätt
Klicka på talparet x,y för att se uppgiften i rutan här under. Samtidigt blåmarkeras rutorna i korsordet där svaret skall skrivas. Klickar du en gång till så tas uppgiften och markeringen bort.