§ Här ser du en tabell över de olika moment inom arbetsområdet funktioner, algebra och ekvationer som du, när du lämnar grundskolan, förhoppningsvis skall kunna. De rutor i tabellen som har vit bakgrund läste vi i sjuan, de med ljusgrå läste vi i åttan och de med lite mörkare grå skall vi läsa nu i nian. I vissa rutor finns det ett "?" och om du håller muspekaren över det så visas ett fönster med exempel på uppgifter som hör till den rutan. De rutor som är markerade med ett grönt kryss är sådana moment och uppgifter som du måste kunna för att ha godkända kunskaper inom funktioner, algebra och ekvationer. Facit till exempeluppgifterna. Svaren står i respektive ruta

Funktioner, algebra och ekvationer Åk 7 - 9 Vit bakgrund läses i åk 7 Ljusgrå bakgrund läses i åk 8 Mörkgrå bakgrund läses i åk 9
Uttryck med variabler Enkla ekvationer Uttryck med variabler och tal Ett uttrycks värde
Enkel problemlösning med ekvationer Ekvationslösning med "balansmetoden" Att pröva lösningar Problemlösning med ekvationer
Uttryck med parenteser Multiplikation med variabler Förenkling av uttryck med parenteser Exempel på fler ekvationer
Funktioner Talpar och funktionens linje i ett koordinatssystem Funktioner i verkligheten Räta linjens ekvation
Lösa ut variabler Räkna med formler Mer problemlösning med ekvationer