Här ser du en tabell över de olika moment inom arbetsområdet procent som du, när du lämnar grundskolan, förhoppningsvis skall kunna. De rutor i tabellen som har vit bakgrund läste vi i sjuan, de med ljusgrå läste vi i åttan och de med lite mörkare grå skall vi läsa nu i nian. I vissa rutor finns det ett "?" och om du håller muspekaren över det så visas ett fönster med exempel på uppgifter som hör till den rutan. De rutor som är markerade med ett grönt kryss är sådana moment och uppgifter som du måste kunna för att ha godkända kunskaper inom procent. Facit till exempeluppgifterna. Svaren står i respektive ruta

Procent Åk 7 - 9 Vit bakgrund läses i åk 7 Ljusgrå bakgrund läses i åk 8 Mörkgrå bakgrund läses i åk 9
Procent betyder hundradelar Vanliga procentsatser Det hela är lika med 100% Procentform, bråkform och decimalform
Procent av ..... Ökning och säkning med procent Hur många procent är det? Mer hur man räknar procent av...
Delen / Det hela = Procenten Räkna ut ökningen eller säkningen i procent Ökning med mer än 100% Jämför med hjälp av procent
Räkning med förändringsfaktorer Lösa procentuppgifter med hjälp av ekvationer Ränta Räkna ut det hela (100%)
Skillnaden mellan procent och procentenheter Promille Samma förändring flera år med hjälp av förändringsfaktorer Räkna ut den procentuella förändringen med hjälp av förändringsfaktorer