Här ser du en tabell över de olika moment inom arbetsområdet geometri som du, när du lämnar grundskolan, förhoppningsvis skall kunna. De rutor i tabellen som har vit bakgrund läste vi i sjuan, de med ljusgrå läste vi i åttan och de med lite mörkare grå skall vi läsa nu i nian. I rutorna finns det ett "?" och om du håller muspekaren över det så visas ett fönster med exempel på uppgifter som hör till den rutan. De rutor som är markerade med ett grönt kryss är sådana moment och uppgifter som du måste kunna för att ha godkända kunskaper inom geometri.
FACIT till exempeluppgifterna. Svaren står i respektive ruta!
Formelblad som du alltid får använda.

Geometri Åk 7 - 9 Vit bakgrund läses i åk 7 Ljusgrå bakgrund läses i åk 8 Mörkgrå bakgrund läses i åk 9
Längdenheter Uppskatta, mäta och rita vinklar Vinkelsumman i en triangel Rätvinklig, likbent och liksidig triangel
Parallellogram, romb, rektangel och kvadrat Omkrets av månghörningar Omkrets av cirkel Omkrets av figurer sammansatta av kända figurer
Vertikalvinklar, sidovinklar och yttervinklar Vinkelsumman i månghörningar Skala Area av en oregelbunden figur med areamall
Area av parallellogram, romb, rektangel och kvadrat Areaenheter Triangeln area Cirkelns area
Area av sammansatta figurer Begränsningsarea av rätblock och cylinder Längden av en cirkelbåge och arean av en cirkelsektor Arean av en parallelltrapets
Pythagoras sats Namn på rymdgeometriska kroppar Volym av rätblock och prisma Volymenheter
Volym av en cylinder Volym av pyramid och kon Begränsningsarea av sammansatta kroppar Area och volym av klot
Pythagoras sats med olika volymer Likformighet