Här ser du en tabell över de olika moment och uppgifter med decimaltal som du, när du lämnar grundskolan, förhoppningsvis skall kunna. De rutor i tabellen som har vit bakgrund läste vi i sjuan, de med ljusgrå läste vi i åttan och de med lite mörkare grå skall vi läsa nu i nian. I vissa rutor finns det ett "?" och om du håller muspekaren över det så visas ett fönster med exempel på uppgifter som hör till den rutan. De rutor som är markerade med ett grönt kryss är sådana moment och uppgifter som du måste kunna för att ha godkända kunskaper om decimaltal.   FACIT till exempeluppgifterna Svaren står i respektive ruta!

Decimaltal Åk 7 - 9 Vit bakgrund läses i åk 7 Ljusgrå bakgrund läses i åk 8 Mörkgrå bakgrund läses i åk 9
Tiosystemet. Siffrornas värde i ett decimaltal. Storleksordna tal i decimalform Avrundning till ental, tiotal, hundratal och tusental Överslagsräkning
Orden som hör ihop med de fyra räknesätten Multiplikation och division med 10, 100, 1000 … Skriftliga räknemetoder
Prefixen kilo, deci, centi och milli Avrundning till decimaler Primtal och primtalsfaktorer Delbarhet med 2, 5 och 10
Uppskattning vid multiplikation och division med tal nära 1
Storleksordna negativa tal Talmönster. Hela tal och tal i decimalform
Kvadraten och roten ur Stora tal i grundpotensform
Små tal i grundpotensform Prefixen kilo, mega, giga, tera, milli, mikro,
nano och motsvarande tiopotenser